zondag 24 oktober 2021

SPONTAAN BUURTFEESTJE IN DE GREVINGAHEERD"Zet je er even bij dat we op 11 november, met Sint Maarten, wat leuks gaan doen in samenwerking met De Bron? We gaan chocolade schenken."

Natuurlijk, als het op leuke buurtinitiatieven gaat is deze Beijumblogger a.h.w. een wijkdienaar.
Dat klinkt wat overdreven, maar ondergetekende is van mening dat de opwaartse krachten in de wijk uiteindelijk sterker zijn dan de neerwaartse (aso-gedrag, dumpen, zie vorig bericht, etc.) 'krachten.'

Tegen half vijf vanmiddag maakte de blogger een wandeling door 'zijn' wijk. Prachtig herfstweer, zonnetje.
Vanaf de Beijumerweg liep hij de Grevingaheerd in. 

Midden in genoemde woonheerd ligt, zoals Beijumers weten, een soort van rotonde waarbinnen een prachtig speelveld ligt.

Aldaar aangekomen zag hij vrolijk en positief ingestelde bewoners, volwassenen en kinderen, zich vermaken met lekkere hapjes op een tafel en met een biertapje (altijd lekker op de zondagmiddag) daarop. 
Enthousiast spelende kinderen.

Wat een gemeenschapszin in de Grevingaheerd. Niet van 'bovenaf' georganiseerd maar louter op heerd-niveau.
Het werd donker, de bladeren vielen of liggen (lagen) op de grond.

Maar wat een mooi lichtpuntje in de meest centraal liggende woonheerd van Beijum.

Geen opmerkingen: