donderdag 14 oktober 2021

POLITIEK STAD NEGEERT BEWONERS INZAKE DE KORREWEGBRUG"De vier collegepartijen hebben gekozen voor een brug van 4,5 meter hoog. Dit is strategisch monisme. Van te voren is kennelijk afgesproken dat de vier collegepartijen de  hoogte van 4,5 meter koste wat kost steunen. Hoezo: inspraak? Hoezo bewonersparticipatie?
Waarom niet luisteren naar ± 5.500 bewoners, die hun handtekeningen zetten?"

Beijumer  Kees Huizenga snapt het niet meer. Maar wie wel? Zie bovenstaande tweet van de bewonersorganisatie Hunze/Starkenborgh.

Bewoners voeren al weken actie voor een lage variant nieuwe Korrewegbrug Duizenden handtekeningen. Het college besloot gisteravond voor de hoge variant.

- Er op dit moment drie varianten de ronde doen: de zgn. bewonersvariant, de 4 meter en de 5,5 meter doorvaarhoogte variant 

- In de motie “Praten als Brugman” (20/01/20) de raad heeft aangegeven de voorkeur te hebben voor een lage brug (max. 4 meter) met vrij liggende fietspaden en de voorwaarde stelt dat de te kiezen variant de raad niet beperkt in andere verkeerstechnische keuzes aan de oostkant van de stad; 

Het lijkt wel alsof bewonersparticipatie in en rond Stad aan het afkalven is. En dat ligt niet aan bewoners, maar aan de gemeentelijke politiek.

Bewoners van Harkstede willen geen Skaeve Huse, woningen voor psychiatrische patiënten en daklozen, in hun buurt. Politiek Groningen wil het desondanks doordrukken. https://www.hiergeenskaevehuse.nl/
Stadjers wilden de Drafbaan in het Stadspark niet kwijt, die zou plaats moeten maken voor een evenemententerrein. Ondanks het verzet sloot politiek Groningen de legendarische baan. https://www.stadindex.nl/groningen/2489523-petitie-voor-behoud-drafbaan-binnen-dag-honderden-keren-ondertekend

Foto links, tot begin oktober stonden er helpende stewards aan weerskanten van de loopbruggen. Vanaf die tijd staan ze er twee keer twee uur per dag, tijdens de spisuren.

Beste mensen die aan de politieke touwtjes in Stad trekken, realiseren jullie je wel dat er ook weer gemeenteraadsverkiezingen zullen komen? En dat via een mogelijke bewonersvariant (stemmen) jullie dan wellicht afgestraft gaan worden?

7 opmerkingen:

Henk Kamminga zei

Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat het laatste woord inzake de hoogte van de Gerrit Krolbrug,niet de gemeente. Rijkswaterstaat wil namelijk een hoge brug van 5,5 meter. Persoonlijk ben ik voorstander van een hoge brug waar meer schepen onderdoor kunnen. Bewoners van de Hunze en Beijum hebben niks aan een brug die praktisch de hele dag open staat om schepen door te laten.

Anoniem zei

Dat een handjevol bewoners iets (niet) wil betekent niet dat de politiek het dan ook maar (niet) moet doen. Een hogere brug is zinvol en het Skaeve Huse project is erg succesvol. Niet alles draait om buurtbewoners.

Kees Huizenga zei

@ Henk Kamminga:

het laatste woord is niet aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat, maar, indien noodzakelijk, aan de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Indien de minister van I & W een besluit neemt om de hoge Korrewegbrug te verkiezen boven de lage bewonersvariant. De minister zal in dezen erg gaan letten op de financiën. Met andere woorden: op een doelmatigheidstoetsing. Als de Korrewegbrug bij een hoge variant van 4,5 meter gemiddeld net zo vaak open moet dan een brug met een hoogte van 3 meter, waarom moet er dan enorm veel geld meer worden uitgegeven aan de op- en afritten van de nieuwe Korrewegbrug? Om van de extra rotonde nog maar te zwijgen.

Hoe zit het met de belangen van de personen met een fysieke beperking, waaronder met name de ouderen onder ons? Het gaat dan om publieke veiligheid en publieke toegankelijkheid. Om publieke gevaarzetting, welke een onrechtmatige overheidsdaad kan opleveren.

Ook de ondernemers van de Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) zijn tegen de brugvariant van 4,5 meter hoog. Volgens mij zal een (nieuwe) VVD-minister van I & W gevoelig zijn voor de argumenten van het bedrijfsleven in het noordoosten van de (oude) stad Groningen.

Verder zal de Raad van State gaan toetsen op het naleven van de Algemene Beginselen van Behoorlijk bestuur. Met andere woorden: een rechtmatigheidstoetsing. Met name het evenredigheidsbeginsel van artikel 3:4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb). Ergo: is er sprake geweest een evenwichtige belangenafweging?


Zie verder:

https://www.openpetition.eu/nl/petition/argumente/een-lage-gerrit-krolbrug-2

Anoniem zei

Ha, een handjevol bewoners. Met 5600 vingers dan. Niet zo'n snuggere opmerking .

Anoniem zei

En dan hebben we het nog niet eens over de mensen die in de twee flats op de begane grond en eerste verdieping wonen bij de korrewegbrug. die krijgen ineens een geweldige muur (de op en afrit voor de brug) voor hun neus. zijn die mensen daar blij mee, denk het niet.

Anoniem zei

Ik heb ook geen moeite met de nieuwe brug, zo hoog vind ik hem niet eens. Er zijn bruggen in de stad die veel hoger zijn! Ik ga liever een hoge brug over dan een brug die om de haverklap dicht is voor ieder plezier vaartuig wat voorbij komt. Overigens snap ik best als je daar woont dat je geen zin hebt om tegen een hoge brug aan te kijken. Toch is die groep buurtbewoners kleiner dan het aantal mensen wat over de brug heen moet.

Anoniem zei

Ruimschoots kleiner. Staat totaal niet in verhouding. Terecht dus dat dit clubje is genegeerd door de gemeente.