zaterdag 26 februari 2022

'EEN BIJZONDERE PLEK OM AF TE SLUITEN' Een attente Beijumer stuurde bovenstaande en linker foto's met bovenstaande kop-tekst in.

En deze blogger vraagt zich af: wat-is-dit-voor-be-tut-te-ling?

Hij denkt, en dat is een mix van cynisme en ironie: de gemeente Groningen wil Buitenfitness Beijum uitbreiden.

Het is toch niet te vatten mensen.

Zie foto's boven en links.

Waar-om-mo-gen-wan-de-laars-hier-niet-meer-door-lo-pen?

En vergelijk het met de afbeelding rechts, een archieffoto.

Voetgangers mogen opeens niet meer via het zebrapad over de Emingaheerd naar winkelcentrum Beijum lopen, vice versa. Tenzij ze hun benen een dertigtal centimeters op gaan tillen.

Waar sláát dat op?

Het doet denken aan dit bericht uit 2015

Ge-meen-te-Gro-ning-en.......hou op met deze onzin!

10 opmerkingen:

Anoniem zei

Belachelijk domme aanpassing. Waarom in Gods naam. Wie bedenkt zo iets stoms.

Voor scootmobielers wordt het zo een heel gevaarlijke afrit die niet haaks moet worden
genomen maar recht moet worden benaderd. Daar is nu geen ruimte voor.
Met 3 wielen en een vol boodschappenmandje voorop kieper je zo om.

Moet je door het glas of slalommen tussen de brommers die het voetpad blokkeren.

Gauw terugdraaien is mijn advies!

Kees Huizenga zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Kees Huizenga zei

Er ging vanavond een lichtje bij mij branden.

Zeer waarschijnlijk is deze afsluiting het gevolg van videocameratoezicht/-registratie voor verkeersonderzoek van het Winkelcentrum Beijum. In het kader van de "wijkvernieuwing van Beijum".
Bedankt, onderzoekers!


Zie in dit verband (inclusief de reacties):


https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/10/verkeer-wordt-geteld-bij-de-bussluis.html

(31 oktober 2021)


en


https://beijumnieuws.blogspot.com/2021/11/maandagochtend-547_1.html

(lees vooral de updates; 1 november 2021)

Anoniem zei

Gewoon even de ijzerzaag er in zetten en klaar! Belachelijk en bekrompen wie dit heeft bedacht.

Kees Huizenga zei

Ik sprak vanmiddag met mevrouw Kim Meijer, de gemeentelijke projectleider van de "wijkvernieuwing van het Winkelcentrum Beijum". Ze zei tegen mij dat er in augustus 2021 klachten bij de Bewonersorganisatie Beijum binnenkwamen over de gevaarlijke situatie op het oostelijk parkeerterrein. Over fietsers en bestuurders van auto's die elkaar geen voorrang gaven. Formeel mag er op deze parkeerplaats namelijk niet gefietst worden.

Deze zaak is door Theo Smit en Rein van der Velde aan de orde gesteld bij de gemeente. Als leden van de werkgroep Groen, Grijs en Verkeer van de BOB. De heer Rein van der Velde is tevens voorzitter van de BOB.


De oplossing, die nu is gekozen, is een verschuiving van het probleem. Niet de oplossing.

Probleem 1: bij Slagerij Van der Wier en bij de afvalcontainers wordt het drukker. Mede door de zeer grote vrachtauto's die soms lang bij de losplaats van AH Meins staan. Het is zeer wenselijk dat deze losweg/dwarsweg wordt verbreed.

Probleem 2: door de toenemende drukte bij de glascontainers gaan wandelaars en fietsers gebruik maken van de autoweg, tevens de busweg bij deze containers. Vanwege de aanwezige glasscherven.

Probleem 3: personen met een rollator of een scootmobiel zijn de klos. Zij moeten afslaan bij de noordelijke ingang of uitgang van de oostelijke parkeerplaats. Eveneens de (groot)ouders met kinderwagens.

Probleem 4: er komt logischerwijs veel meer verkeer bij de bovengenoemde noordelijke ingang/uitgang. Het verkeer vanaf het parkeerterrein moet iedereen voorrang verlenen. Omdat deze uitgang een uitweg is. Geen verkeersweg.

Algehele conclusie: deze oplossing is ondoordacht. Mevrouw Kim Meijer verzekerde mij vanmiddag dat verkeerskundigen van de gemeente hierover goed nagedacht hebben.

Er is geen overleg geweest met mevrouw Alice Meins van de Ondernemersvereniging van het Winkelcentrum Beijum. Dit is zeer, zeer opmerkelijk te noemen.


Nog een juridische toevoeging en tevens praktisch punt van aandacht

Zaterdagavond deed ik boodschappen bij AH Meins. Ik ging lopend met mijn fiets terug via Slagerij Van der Wier. Bij de glascontainers maakte ik een grote boog over de autoweg/busweg. Vanwege de aldaar aanwezige glasscherven (anders krijg ik immers een lekke fietsband!). Zie bovengenoemd probleem 2. Ook bij de glascontainers wordt het derhalve erg gevaarlijk voor de fietsers en andere passanten, waaronder ouderen en kinderen.

Die afsluiting kan een vorm van publieke gevaarzetting zijn. M.a.w.: een onrechtmatige overheidsdaad! Mede voor personen met een rollator, een wandelstok of een scootmobiel. En ouders met een kinderwagen/babywagen.


Wat doet de gemeente? Die maakt een hindernis. Zonder een brief met nadere uitleg. Er is geen buurtenquête gehouden. Zo gaat dat in Beijum...

Chris zei

De gemeente heeft de verschillende verkeersstromen beter van elkaar gescheiden. Dat maakt het overzichtelijker en verkleint de kans op ongelukken. Kortom precies wat een goede beheerder van de wegen dient te doen.

Neem aan dat meneer Huizinga de kosten gaat betalen van de door hem gewenste enquêtes? Je kunt niet voor elke kleinigheid een heel inspraak circus optuigen. We hebben niet voor niets ambtenaren die belast zijn met het beheer van de openbare ruimte.

Kees Huizenga zei

Dag Chris, woonachtig in het midden des lands en oud-Beijumer:

het wordt juist drukker op het parkeerterrein (zie de geschetste problemen 1 t/m 4)! De verkeersstromen kruisen elkaar nog meer dan in het verleden. Jij schrijft daarom geheel ten onrechte: "De gemeente heeft de verschillende verkeersstromen beter van elkaar gescheiden."


Er is nog een vijfde probleem:

Probleem 5: het trottoir bij de glascontainer (soms staat er tevens een bovengrondse glascontainer), de brievenbussen van Post.nl en de vier papiercontainers is erg smal. De meeste personen zullen het parkeerterrein daarom bij de noordelijke ingang binnenkomen of het parkeerterrein bij dezelfde uitgang verlaten. Het wordt daar dus geheel voorspelbaar erg druk.

Een oplossing kan zijn om het trottoir aldaar fors te verbreden. Maar dit gaat ten koste van de autoweg/busweg.


Buitenfitness

Gistermiddag ging ik naar het WC Beijum. Ik stopte bij de blokkade. Mijn fiets tilde ik over de horizontale barrière. Vervolgens stapte ik er zelf overheen. Afhankelijk van de zwaarte van mijn boodschappentas volg ik dezelfde route terug of maak ik gebruik van de noordelijke uitgang.

Vele wandelaars (ook fietsers?) zullen mijn voorbeeld volgen. Zeker jongere personen, waaronder uiteraard kinderen en jeugdigen. Zelf ben ik 70 jaar.

Kees Huizenga zei

De beheerder van Beijumnieuws vroeg vanmiddag aan mij om een reactie te laten verwijderen, waarin het e-mailadres van een ambtenaar staat. Dat doe ik hierbij. Met de kanttekening dat het e-mailadres van heel veel ambtenaren in de gemeente Groningen, zoals bij zeer velen bekend is, als volgt is samengesteld:

voornaam.achternaam@groningen.nl


Nu de gewijzigde reactie:


Als fietser maakte ik meerdere keren per week gebruik van deze handige uitrit. Tevens zeer gebruikersvriendelijk voor wandelaars richting de Doornbosheerd en andere heerden. Ook voor ouderen, kinderen, jeugdigen en personen met een rollator.

Wie heeft deze lokale ongein bedacht? De kerngroep Wijkvernieuwing Beijum onder leiding van mevrouw Minetta Koornstra? Of is het een maatregel/decreet van Stadsbeheer Oost? Graag een reactie vanuit de gemeente a.u.b.

Met deze afsluiting wordt het nog gevaarlijker voor de uitgang voor auto's bij de afvalcontainers. Wandelaars, fietsers, bromfietsers en auto's kruisen elkaar. Dat is vragen om ongelukken. Toch?

Het brede zebrapad wordt door deze afsluiting geblokkeerd voor fietsers, ouders met een babywagen en personen met een scootmobiel. Ik noemde reeds personen met een rollator. Hoewel ik nog wel over deze hinderlijke blokkade heen kan lopen.


Volgende week maandag zal ik contact opnemen met stadsdeel Oost en Ten Boer richting de heer Ronald Rooijakkers. U kunt dit uiteraard ook doen.


Vraag: is over deze onlogische en gevaarlijke afsluiting (voor)overleg geweest met de Bewonersorganisatie Beijum en met de Ondernemersvereniging van het Winkelcentrum Beijum? In casu: mevrouw Alice Meins. Zo niet, dan heeft de gemeente Groningen een groot probleem veroorzaakt.

Is over deze afsluiting een buurt- of wijkenquête gehouden?

Is er overleg geweest met de naburige huurders van Woningstichting De Huismeesters? Of inspraak?

26 februari, 2022 17:17


Toevoeging: binnenkort zal ik contact opnemen met mevrouw Alice Meins. Mede, omdat de gemeente dit tot haar schrik en verbazing abusievelijk heeft nagelaten.

Kees Huizenga zei

Dit is de korte reactie van de gemeente Groningen van dinsdagmiddag 1 maart 2022 (deze valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur):

"Door de opening in het hekwerk ontstond er een hazenpaadje vanaf het zebrapad naar de parkeerplaats voor voetgangers en fietsers. Hier zijn meerdere klachten over binnengekomen van voetgangers en fietsers (dat de verkeerssituatie onduidelijk en daarmee gevaarlijk is op dit punt). Het hekwerk rondom het parkeerterrein is daarom dichtgemaakt om de verschillende verkeersstromen te scheiden."


Mijn commentaar

1. De grote vraag is of deze ambtenaar weet wat een "hazenpaadje" is. Een hazenpad is een vluchtweg voor dieven!

2. In de tweede plaats is het onjuist dat dit "hazenpaadje" in de loop der tijd is ontstaan. Vanwege de eenvoudige reden dat de gemeente in een ver verleden deze opening zelf heeft aangelegd.

3. Door deze afsluiting is er geen sprake van dat "de verschillende verkeersstromen worden gescheiden". Nee, door deze afsluiting aan de oostzijde wordt het geheel voorspelbaar nog drukker en gevaarlijker bij de noordelijke ingang/uitgang. Wandelaars, ouders met een kinderwagen, fietsers (ook fietsende kinderen), autoverkeer (komend en gaand), personen met winkelwagentjes, personen met een rollator, scootmobiel of stok. Zeker op de vrijdag, zaterdag en zondag.

Kees Huizenga zei

De ambtenaar in kwestie was in de war. Ze schreef over een "hazenpaadje". Getuigt dit van inzicht in de ruimtelijke ordening en verkeerskunde?

Ze bedoelde een olifantenpaadje. Prachtig!!!


Zie: https://www.omgevingspsycholoog.nl/olifantenpaadjes/


Citaat:

"Olifantenpaadjes zijn paadjes die een alternatief bieden op de officiële, ontworpen en bestraatte routes. De paadjes slijten langzaam in het landschap doordat de alternatieve route veelvuldig wordt gebruikt door voetgangers, fietsers of automobilisten. De paadjes bieden een snellere, kortere of 'soepelere' route aan de weggebruiker dan de officiële ontworpen route.


Waarom heten ze ‘olifantenpaadjes’?

Olifantenpaadjes zijn vernoemd naar het verschijnsel dat olifanten altijd de kortste route nemen, ongeacht of ze daarbij obstakels tegenkomen of niet. Door veelvuldig gebruik ontstaan er uiteindelijk uitgesleten paden, net als bij mensen.


Hoe ontstaan olifantenpaadjes?

De paadjes in de mensenwereld ontstaan op dezelfde manier als in de olifantenwereld: wij hebben de behoefte om zo kort mogelijke route van A naar B te nemen. Idealiter helpen de officiële, aangelegde wegen en paden hierbij. Soms echter, ervaren weggebruikers deze als niet-toereikend en is er een (veel) snellere route mogelijk. Grofweg zijn hiervoor twee redenen:

- Er staan obstakels tussen A en B die een snelle doorgang belemmeren, bijvoorbeeld hekjes, heggetjes of muurtjes.

- De officiële route leidt via een omweg van A naar B. Bijvoorbeeld omdat ze moeten aansluiten op een bestaand stratenpatroon (in het geval van een viaducten) of omdat ze om een ruimte heen leiden die niet bedoeld is voor verplaatsing (denk aan grasveldjes).


Olifantenpaadjes werken als sociaal bewijs

Als de routes vaker worden gebruikt en uitslijten, versterkt dit het gebruik van het pad. Het fysiek zichtbare pad communiceert dan dat ‘anderen’ deze route gebruiken, waardoor mensen eerder geneigd zijn dit pad ook te gebruiken.

In psychologische termen: het uitgesleten pad is gedragsresidu. Het uitgesleten pad is een fysieke cue van gedrag en communiceert aan anderen hoe deze ruimte kunnen gebruiken. Daarmee functioneert het pad als sociaal bewijs."

Einde citaat.