woensdag 16 februari 2022

VERVOERSVERBOD DODE VOGELS IN BEIJUM IVM VOGELGRIEP Er is vogelgriep geconstateerd op een bedrijf te Woltersum En dat raakt Beijum in die zin ook dat Beijum in de beschermingszone valt en er een vervoersverbod voor alle vogels is ingesteld.
Bord staat bij de afslag Beijum Noord vanaf Ring Oost bekeken.

Het is heel belangrijk dat u dood gevonden dieren blijft melden om inzicht te blijven houden in de sterfte onder in het wild levende dieren. Zoals gebruikelijk wordt contact met u opgenomen als we een dier voor onderzoek willen laten ophalen.
Raak dode vogels niet aan, een dode wilde eend, zwaan of gans gevonden? meldt het!

Update 17.40 uur, ookbij Beijum Zuid staat een waarschuwingsbord, zie afbeelding links.

Rechts, je moet ook niet met dode gevleugelde vrienden door De Hunze gaan rijden.

Geen opmerkingen: