zaterdag 12 februari 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN STAD 2022 (2; SP)Op 14,15 en 16 maart kunnen Stadjers hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat voor nieuwe gemeenteraad krijgen we? Zie  verantwoordelijkheden gemeente raad en College B&W hier

Alle politieke partijen in Stad kunnen hun verkiezingsprogramma naar Beijumnieuws opsturen.....de grootste wijk van Stad, daar waar de meeste stemmen zijn te halen. 

Aflevering 1 kwam van D66 Stad. De beurt is aan SP-Groningen.

Strijd mee!

‘Alleen de SP lost met mensen problemen in buurten op’

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. De SP laat zien dat dit mogelijk is.
Wij organiseren mensen in de buurt en trekken samen op om het verschil te maken. Dit moet meer en beter. In Groningen leven te veel mensen in armoede, zijn er te weinig betaalbare woningen en hebben te veel mensen onzekerheid over hun werk en inkomen. De SP voert met al deze mensen acties voor alternatieven die leef-, werk- en woonomstandigheden van mensen verbeteren. Of het nou de huurwoningen in Paddepoel, Vinkhuizen of Oosferhoogebrug zijn die gerenoveerd worden, of de schoonmakers van gemeentelijke panden die in vaste dienst komen.

Zonder de inzet van de huurders en schoonmakers zelf, was dit onmogelijke geweest. Politiek is voor de SP meer dan één keer in de vier jaar stemmen. Volgens ons moet een politieke partij meer zijn dan een verzameling standpunten.

Daarom staan wij buiten verkiezingstijd wel bij u aan de deur, daarom staan wij wel bij u in de woonkamer en daarom organiseren we bijeenkomsten in buurten, wijken en dorpen. Daar horen wij wat er speelt, maken een analyse van de problemen en strijden wij samen met mensen voor concrete oplossingen voor problemen.

Ik ken geen andere partij die op deze manier mensen bij de politiek betrekt. Daar zullen wij de komende vier jaar en daarna mee doorgaan. Om samen de strijd aan te gaan tegen tweedeling en voor solidariteit. Voor betere en betaalbare woningen en tegen huisjesmelkers en commerciële beleggers.

Voor meer vaste banen en fatsoenlijke lonen. Tegen megalomane miljoenenprojecten maar voor goede voorzieningen in buurten en dorpen. Voor echte zeggenschap van mensen over hun eigen leef-, woon- en werkomgeving. Stem daarom 16 maart op de SP. En strijd tot 16 maart met ons mee voor een menselijker en sociale Groningen.

In gezonden door Jimmie Dijk, SP- Groningen

Geen opmerkingen: