dinsdag 1 februari 2022

UIT DE OUDE DOOS (539)
Zullen er nog studenten wonen? 

Of vindt hier inmiddels reguliere huisvesting plaats?

Foto boven stond november 1996 in toenmalig Nieuwsblad van het Noorden.

En zie beneden hoe het woon appartement er momenteel bij staat.

Er was in genoemde jaar gedonder en gedoe in dit wooncomplex aan de Mudaheerd, langs wijkring Amkemaheerd.

Gedonder en gedoe vanuit Beijum werd, vindt deze blogger, veelal gretig verslaan in genoemde krant. Tegenwoordig met social media, waarmee een wijk/bewoners terug kan slaan, veel minder tot niet meer.

 Een dagblad moet tegenwoordig immers zuinig omgaan met zijn abonnees....

Enfin, er was sprake van drugsoverlast. De Stichting Studenten Huisvesting kieperde hier destijds een stelletje overlast veroorzakende studenten uit hun flat.

Zie de tekst bij de foto, afbeelding links, klik groter.

Je hoort er nooit meer wat over. Overlast van Antillianen of van studenten in Beijum.

1 opmerking:

Chris zei

Pand is van Lefier en wordt nog steeds gebruikt voor studentenhuisvesting.

De overlast waar je naar refereert in 1996 had niets te maken met studenten. De SSH was in die tijd als toegelaten instelling gehouden om ook andere doelgroepen huisvesting te bieden, waaronder jongeren met een minder frisse achtergrond zeg maar. Daar lag de oorzaak van de overlast destijds.

Soortgelijke problematiek heeft zich ook na 2000 nog wel voor gedaan, maar dan minder heftig.