zondag 27 februari 2022

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN (4; Stadspartij 100% voor Groningen)Op 14,15 en 16 maart kunnen Stadjers hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wat voor nieuwe gemeenteraad krijgen we? Zie  verantwoordelijkheden gemeente raad en College B&W hier

Alle politieke partijen in Stad kunnen hun verkiezingsprogramma naar Beijumnieuws opsturen.....de grootste wijk van Stad, daar waar de meeste stemmen zijn te halen. 

Aflevering 1 kwam van D66 Stad. 
Twee van de SP
Drie over ChristenUnie Stad (nog geen antwoord ontvangen).

 Jochem Atema is sinds jaar en dag politiek actief

Tegenwoordig is dat voor de fusiepartij Stadspartij  100% voor Groningen.

Jochem, vertel.

“De Stadspartij 100% voor Groningen is ontstaan uit de Stadspartij Groningen, 100% Groningen en de Sportpartij, Gezond Verstand Haren en Algemeen Belang Ten Boer. 

Wij willen een gemeente die Groningers op 1 zet. Dat is precies wat Stadspartij 100% voor Groningen doet en altijd heeft gedaan. Waarbij onze wijken en dorpen op 1 staan.”

Hier een overzicht van onze speerpunten en een collage van onze kandidaten.


Zie afbeelding links.

Is het groter geklikt een beetje leesbaar?

Anders even zo ...en tou eev'n jongs...in't Grunnings? 

Via hier:

Geef inwoners, onnernemers en verainens ien alle stadswieken en dörpen meer kaans om mit te proaten over zoaken dij veur heur van belaang binnen
 • De lokoale lasten maggen noar beneden en der kin minder geld spendeerd worren aan prestige projekten
 • Zörg veur voldounde wonings veur elk en ain in leefboare, gruine, goud onnerhollen wieken en dörpen
• Loat wieken en dorpen veur elk en ain beriekboar wezen, ook as der waarkt en baauwd wordt
 • Bestrieden van aarmoud kin doulmoateger. Elk en ain dut mit, gain ain vaalt boeten de boot 
• Help slachtovvers van gaswinnen mit gaauwer verstaarken van gebaauwen en mit vergouden van schoa 
• Luuster noar t jongvolk. Toukomst ligt in haanden van jongelu dij waarken en studaaiern 
• Moak ien elke wiek en dörp sport veur elk en ain tougankelk en betoalboar 
• Zörg veur n duurzoame en gruine gemainte mit hoalboare doulen dij t geld weerd binnen en woar verlaizen nait op nek van inwoners kommen 
• Zörg veur n betoalboar en tougankelk aanbod van kunst en kultuur mit roemte veur talent van jong en old 
• Geef ploatselke zoakenlu de roemte. Zai zörgen ien dörpen en wieken veur waark en hollen zo boudel leventeg 
• Regel veur elk en ain betoalboare en tougankelke zörg veur n goie gezondhaid, mit biezundere aandacht veur ons oldskes

Foto boven, the crew was onlangs aanwezig bij Winkelcentrum Beijum.

Wat gaan we in maart doen in het stemlokaal....Stem Lokaal?

Vier jaar geleden, Jochem met o.a. Amrut Sijbolts (op bovenste afbeelding linksboven) tijdens Beijum40

De volgende aflevering gaat over CDA-Stad.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Nu nog even vertalen in gewoon Nederlands

Anoniem zei

Kan je dat Gronings ook vertalen?
Wat een onzinnig stuk om dat onleesbaar te maken voor iedereen.

Kees Huizenga zei

Ik begrijp de naam van deze lokale politieke partij niet.

De naam luidt: "De Stadspartij 100% voor Groningen".


Stel: u woont in Ten Boer, Ten Post, Woltersum, Haren, Glimmen of Onnen. De bewoners in deze dorpen voelen zich toch geen stedelingen of Stadjers?

Waarom is de naam van deze politieke partij niet aangepast aan de fusie met de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren? Is de Stadspartij 100% voor Groningen er ook voor de vele dorpen rondom de stad Groningen? Zo ja, geef dit dan aan in de naamgeving.

Bijvoorbeeld (mijn suggestie): de Partij voor Stad en Ommelanden.

De beeldvorming is dat de naam "Stadspartij 100% voor Groningen" een taalkundige samentrekking is van twee voormalige stedelijke politieke partijen. Namelijk de Stadspartij Groningen en 100% Groningen.


Nog een tip: waarom zwijgt deze partij op Beijumnieuws over DIFTAR? In navolging van de SP, D66 en de ChristenUnie.


Vraag: moet ik de tekst van de Stadspartij 100% voor Groningen gaan vertalen in het Nederlands? Honderd procent voor Groningen betekent logischerwijs (en eveneens) 100% voor lokale import, met name studenten, die de Groningse taal niet beheersen. Graag uw reactie.