zaterdag 30 augustus 2008

SPELENDERWIJS WATERKWALITEITSCAMPAGNE

Samen met een waterdokter van het IVN onderzochten Beijumer kinderen vandaag het water en daarin levende diertjes achter de bibliotheek. Dit allemaal in het kader van de campagne waterproof. Bewustwording over het belang en de kwaliteit van water is een actueel thema. Mooi meegenomen is dat deze kinderen ook een natuurles kregen van een echte expert van het IVN te weten Kees Hagelmaeker. Dé ideale combinatie voor kinderen om ervaring op te doen: leren én spelen tegelijk! Liefde en zorg voor de natuur en de daaruit voortkomende bronnen, zoals drinkwater, wordt hier deze dagen aan de kinderen meegegeven.http://www.ivn.nl/ Zie ook het persbericht welke geplaatst is op 26 augustus.

Geen opmerkingen: