dinsdag 26 augustus 2008

WATERDIERTJES VANGEN BIJ DE BIEB


Het is een prachtige foto die met het vorige
persbericht werd meegestuurd. "Waterdiertjes
vangen bij de bieb" luidt het onderschrift bij de foto. Ik ga er gemakshalve van uit dat de foto is genomen achter de bibliotheek bij het trapveldje en de fontijn.

Lees het persbericht hier onder nog eens door, een waterdokter waar je met watermonsters heen kunt gaan om de kwaliteit van het meegebrachte water te kunnen laten controleren, beter niet meer dagelijks uitgebreid douchen of je auto op straat wassen etc., er gaat een waterwereld voor je open.

Van 30 augustus tot en met 3 september wordt er een waterkwaliteitscampagne (waterproof)gehouden in en rond de bibliotheek aan de Ypemaheerd. Komt dat zien en word je bewust van het belang van een goede waterkwaliteit!

GEZAMENLIJK PERSBERICHT


Campagne Waterproof over schoon water @ de bieb in Beijum (Ypemaheerd 42)

Van 30 augustus tot en met 3 september reist de campagne 'Waterproof' langs de bibliotheek in Beijum (Groningen). De campagne over schoon water in de eigen leefomgeving is een initiatief van de provincies, waterschappen en bibliotheken in Groningen en Drenthe. De bibliotheek in Beijum aan de Ypemaheerd 42, is een van de 12 bibliotheken die meewerkt aan de campagne.

Excursie (open inschrijving) over waterkwaliteit
Op zaterdagochtend 30 augustus om 10 uur is er vanuit de bibliotheek een excursie onder leiding van de vereniging voor natuur- en milieueducatie, het IVN. Startpunt is de bibliotheek aan de Ypemaheerd 42 te Beijum. Tijdens de excursie worden er waterdiertjes gevangen, meten we de zuurgraad en bepalen we de helderheid van het vijver- of grachtwater in de omgeving van de bibliotheek.
De excursie is gratis en duurt ongeveer twee uur.
Aanmelden kan via het IVN Groningen op telefoonnummer 050 - 313 59 33 of door een mail te sturen aan consulentschap.groningen@ivn.nl.

Spreekuur van de Waterdokter
Heeft u vragen over de waterkwaliteit in uw directe omgeving? Kom dan met uw vijver- of slootwater op woensdagmiddag 3 september van 14.00 tot 16.00 uur op het spreekuur van 'de waterdokter' in de bibliotheek. De waterdokter is een deskundige van het waterschap Noorderzijlvest.

Een glas lekker drinkwater, dotterbloemen langs de slootwal, op een warme zomerdag even zwemmen in het Paterswoldsemeer of de Kardinger plas. Iedereen heeft wel iets met schoon water. Maar iedereen vergeet ook wel eens dat we daar zelf aan mee kunnen werken. Door bijvoorbeeld niet meer de auto te wassen op straat, onkruid chemisch te verdelgen op de stoep, of dagelijks uitgebreid te douchen! Ook overheden en bedrijfsleven moeten de waterkwaliteit goed in de gaten houden door het riool op orde te brengen, lozingen van industriewater te beperken en natuurvriendelijke maatregelen te nemen.

Waterkwaliteit stond de afgelopen jaren volop in de belangstelling. De (water)overheden werken daar hard aan mee. Door plannen te maken en uit te voeren, werken zij aan de zogenaamde Europese Kaderrichtlijn Water. Dat gebeurt ook in Groningen en Drenthe. In die plannen staat wat gemeente, provincie, waterschap of rijk aan maatregelen willen uitvoeren om de waterkwaliteit op peil te houden.

Met de informatiecampagne Waterproof willen de overheden inwoners van Groningen en Drenthe bewust maken van het belang van een goede waterkwaliteit in hun omgeving. Ook omdat iedereen eind 2008 kan inspreken op de plannen voor schoon water van verschillende overheden.

WaterProof is mede mogelijk gemaakt door:
Europe Direct, Groningen en Drenthe leeft met water, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Biblionet Groningen en Drenthe, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, Waterbedrijf Groningen, waterleidingmaatschappij Drenthe, Provincies Groningen en Drenthe, IVN.

*****
Kijk voor meer informatie op www.groningenleeftmetwater.nl en www.drentheleeftmetwater.nl of neem contact op met de organisatie van de campagne Waterproof, contactpersoon: Nelleke Donkervoort 050 - 316 40 16.

Geen opmerkingen: