zondag 24 augustus 2008

ZIJN ER MEER BEIJUMERS MET VERKEERSBORDEN THUIS?


Stadjers die thuis een verzameling gestolen verkeersborden hebben opgebouwd, kunnen hun borst natmaken. De politie opent de jacht op rovers van verkeersborden. Ze krijgen een maand de tijd om de borden in te leveren. Daarna volgen er controles thuis en boetes vanaf 200 euro.
Dit onheilspellende bericht las ik op de site van het Dagblad: http://www.dvhn.nl/ "Politie opent jacht op rovers verkeersborden." Ik ging direct de tuin in om te kijken of hij al te opzichtelijk in beeld stond: mijn verkeersbord.
Als generatiegenoot van Wijnand Duyvendak zit ik er toch mooi mee in mijn maag. Waren die zeventiger en tachtiger jaren nou wel zo jofel? Buitenparlementaire acties, een gekraak van jewelste, het gooien van stenen naar de mobiele eenheid, blowen en zuipen.
Snijdt de oproep van Duyvendak hout? Ik weet het niet. Moet je nou alles opbiechten wat je als jongeman in de roerige zeventiger en tachtiger jaren hebt uitgevreten? Natuurlijk niet. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn al zouden de studenten van nu in hun studentenhuizen alle geroofde borden in hun kamers hebben hangen.( zie artikel Dagblad) Daarom roep ik bij deze alle Beijumers, en in het bijzonder oud-actievoerders van boven de 50 jaar, met een verkeersbord in hun bezit op om schoon schip te maken. Ik geef de politie een maand de tijd om mijn bord bij me weg te halen. Zo niet dan hou ik hem gewoon. Het "misdrijf" is natuurlijk al lang verjaard, die 200 euro boete lukt niet meer.

Geen opmerkingen: