zondag 19 februari 2012

UITLEG OVER KAALSLAG BIJ ZUID

Via e-mail kwamen de nodige verontruste reacties binnen n.a.v. het artikel over de kaalslag bij het kruispunt Beijum- Zuid. De teneur van de mails: Waarom moet dit allemaal zo rigoreus? En waarom zijn we niet ingelicht over deze kaalslag? Gaat het om de werkzaamheden rond de oostelijke ringweg, of om de veiligheid rond het Heerdenpad? Kees Huizenga ging er achter aan en hij ontving vrijdag na wat heen en weer gemail antwoord op deze vragen. Gisteren stuurde de communicatie-adviseur een mail met dezelfde inhoud  naar o.a.  Beijumnieuws. Dit stond er in:
 Momenteel vinden er groenwerkzaamheden (o.a. kap van bomen) plaats bij Beijum-Zuid en het Heerdenpad. De reden voor de bomenkap, ten noorden van het Heerdenpad, bij het parkje bij Beijum-West, is dat voldoende ruimte gecreëerd dient te worden voor de sloop van het oude fietsviaduct en de bouw van het nieuwe viaduct. Bijgaand hierover nog wat achtergrondinformatie
Plannen bij Beijum-Zuid
De nieuwe kruising bij Beijum-Zuid wordt de komende jaren ongelijkvloers gemaakt. Het fietspad Heerdenpad zal in de nieuwe situatie vlak langs het nieuwe viaduct (waar het autoverkeer ook over heen gaat) lopen. Dit betekent dat het oude viaduct van het fietspad gesloopt gaat worden en een volledig nieuw viaduct wordt gebouwd, voor het autoverkeer en fietsverkeer. Ook worden rotondes, zowel aan de noord- als zuidzijde van de ringweg aangelegd. Daarnaast zal de as van de Oostelijke Ringweg iets wijzigen, waardoor de locatie van de geluidswallen wijzigen. Verder zullen de geluidswallen verhoogd worden. Meer informatie over het deelproject Beijum-Zuid kunt u vinden op de website: http://www.ringgroningen.nl/oost/
Reden bomenkap
De reden voor de bomenkap, ten noorden van het Heerdenpad, bij het parkje bij Beijum-West, is dat voldoende ruimte gecreëerd dient te worden voor de sloop van het oude fietsviaduct en de bouw van het nieuwe viaduct. Daarnaast moeten veel kabels en leidingen worden verlegd. Tevens worden de geluidswallen bij de Oostelijke Ringweg opgehoogd, voor al deze zaken is bomenkap noodzakelijk. Uiteindelijk wordt nadat de nieuwe situatie gereed is, een geheel nieuw groenplan aangelegd bij de hele Oostelijke Ringweg. Het groen zal kwalitatief beter zijn, dan nu het geval is.
Medio februari vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats vinden, door middel van snoei, door de Gemeente Groningen bij Beijum-West. Voor nadere informatie kunt u hiervoor terecht bij de dienst RO/EZ.
Met vriendelijke groeten,
Marie-Lou Gregoire
Communicatie Oostelijke Ringweg

3 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Zie tevens de verklarende beelden op:

http://oost.ringgroningen.nl/pages/deelprojecten/beijum-zuidde-hunze.php

Citaat:

"3. Kruising Beijum-Zuid/De Hunze

Ook voor de kruising Beijum-Zuid/De Hunze is het niet mogelijk om een Haarlemmermeeroplossing te realiseren, omdat de op- en afritten in dat geval een druk bereden fietspad (ongeveer 13.000 fietsers/etmaal) zouden doorkruisen. Ook voor de kruising Beijum-Zuid/De Hunze is gekozen voor een half klaverbladoplossing." Einde citaat.

Kees Huizenga zei

De bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh heeft een goede wijkwebsite.

Zie hier het deprimerend videoverslag van 30 januari 2012. Een troosteloze aanblik...

http://www.dehunzevanstarkenborgh.nl/home/378-heerdenpad-viaduct-van-dik-hout

Anoniem zei

"het oude viaduct van het fietspad gesloopt gaat worden", schrijf je. Betekent dit een dik jaar omrijden via Kardinge-Ulgersmaborg, net als bij de uitgeveorde bomenkap. Of blijft het oude intact tot het nieuwe is gerealiseerd?
Maak mij zorgen over fietsbereikbaarheid Beijum komende tijd...