zaterdag 29 juni 2019

KRIJGEN WE WEER ALGENJEUKGEDOE BIJ DE KARDINGERPLAS?

Algenjeukgedoe
Dit is een nieuw woord, lezers. Eigenlijk had er moeten staan: alg-en-jeuk-gedoe, maar ik vond dat teveel eer voor een vervelende, ieder jaar weer terugkerende omstandigheid in de ‘openbare wateren’ van de stad Groningen.

De blauwalg zal ongetwijfeld binnenkort weer opduiken in de Kardingerplas, de zwemmersjeuk heeft nu al toegeslagen in de Hoornseplas. En het waterschap Noorderzijlvest laat ons toevallig (?) dezer dagen weten dat de lasten voor de bewoners van het door hen bediende gebied komende jaren flink zullen stijgen.


Water: kennelijk een moeilijk te beheren goedje. In mijn geboorteplaats Enschede was er in mijn jeugd betrekkelijk weinig ‘openbaar water’. We zwommen er zelfs in een zwembad, dat met wat lijntjes was afgescheiden van het Twentekanaal, een vaarroute waarin ook vaak ratten werden waargenomen (en waar dus ook de ziekte van Weil ongetwijfeld wel eens voorkwam). ‘Havenzicht’, zo heette dat zwembad. Wat ik me nog vooral herinner was de muziek die er gedraaid werd, o.a. van Elvis Presley en ‘Zwei kleine Italiener’……wat tamelijk toepasselijk was, omdat er in die tijd nogal wat Italiaanse ‘gastarbeiders’  naar Enschede kwamen.


Maar goed: terug naar Groningen. Het is even knap warm, en gelijk slaan de rode bultjes toe. Vooral ook jammer omdat juist de Hoornseplas zo aangenaam dicht bij de stad verkoeling brengt. De Kardingerplas heb ik in dat opzicht al helemaal opgegeven, dat moge duidelijk zijn. Ik zou er gewoon niet eens in durven te gaan. Dat laatste komt ook, omdat één van mijn kinderen ooit eens heel erg ziek geworden is, nadat ze een bezoekje had gebracht aan diezelfde Kardingerplas. En met heel erg ziek bedoel ik ook echt: heel erg ziek. En al is dat dit jaar precies 25 jaar geleden: vergeten zal ik het nooit.


Misschien wordt het eens tijd voor een vergelijkend onderzoek? Eigenlijk ben ik er wel benieuwd naar of de recreatieplassen, die inmiddels bij mijn geboortestad zijn aangebracht (o.a. het Rutbeek)  ook ‘geplaagd’  worden door deze hier in het Groningse ieder jaar weer opduikende pretvernielers. Of zou de zandgrond in het oosten van het land veel minder kans geven op bultjes en alg, kortom: algenjeukgedoe? Een eerste rondje googelen levert geen of nauwelijks vermelding van akeligheid op in dat zandgebied…..ook niet in de afgelopen jaren. Noorderzijlvest: kunt u reageren??


Han Borg

Geen opmerkingen: