dinsdag 18 juni 2019

BEIJUMSE JOLANDA LEURS IN BOEK 'IK WACHT' (aardbevingsschade)"Het boek wordt een geschiedenisboek van deze periode in Groningen denk ik. Zoveel trieste verhalen en gezinnen die wachten op een oplossing." 

Jolanda Leurs uit de Jensemaheerd  stond drie jaar geleden met haar aardbevings-verhaal op Beijumnieuws i.v.m. de toenmalige serie over schade als gevolg van bevingsschade als gevolg van gaswinning. Zie nog eens dit bericht


Dagblad van het Noorden benaderde haar in april voor de serie 'Ik wacht.' Verhalen uit het aardbevingsgebied, waar Beijum ook toe behoort. Haar verhaal kwam aan het eind van genoemde maand paginagroot in de nieuwsbode van het noorden.


Alle verhalen (100) zijn gebundeld en er is een boek van gemaakt.


Gisteren werd het boek uitgegeven. Jolanda was bij de plechtigheid in de Martinikerk aanwezig en ze maakte deze foto's.

Op de linker foto zien we hoofdredacteur Erik Wijnholds van Dagblad van het Noorden het eerste exemplaar overhandigen aan verantwoordde minister Eric Wiebes. 

Jolanda, wat vind je van het boek, je verhaal en van de avond?"Ik vind het een net verhaal geworden. Het is hetzelfde verhaal als wat in de krant stond en ook is het een mooie serie geworden. Helaas dat het nodig is geweest, en dat er zo veel trieste verhalen zijn en gezinnen die nog steeds wachten op een oplossing. Het boek wordt een geschiedenisboek van deze periode in Groningen denk ik... Het was een avond met veel emotie en ongenoegen. Een prachtig boek, maar de minister wekte veel emotie op. "

(De laatste zin hoeft eigenlijk geen verdere uitleg. Wiebes, de mijnheer van bevinkje....zie nog eens deze Beijumborg)

Geen opmerkingen: