vrijdag 14 juni 2019

ADOPTEER EEN BANKJE? BUURTMOESTUIN? (Wijkvernieuwing...)

'Denk mee, doe mee, laat je stem horen!' 
Kosten noch moeite worden gespaard om vanuit de gemeente Groningen de illusie te creëren dat het samen met bewoners van de wijk Beijum werkt aan de wijkvernieuwing in de grootste wijk van Groningen.
Vanavond is er een 'wijkvernieuwingsmarkt' in kerkelijk centrum De Bron.

Ongeveer een week geleden werd er een huis aan huis-folder door de hele wijk verspreid. Op bovenstaande afbeelding is daar de voorkant van afgedrukt.
Het is een vervolg op de 'wijkbijeenkomst' die in januari in het oude Heerdenhoes werd gehouden, zie nog eens dit bericht

De opkomst was toen goed, mede ingegeven door het aanbieden van een gratis maaltijd door de gemeente Groningen (tientallen verlieten na de soep het pand).
De toen gemaakte foto, op de flyer, toont ongeveer twintig aanwezige mensen waarvan er zeven hun hand opsteken. Doel: zie eens wat een enthousiasme. Wat een betrokkenheid. Wat zijn ze toch goed bezig in Beijum.

Iedereen mag deze blogger zuurheid en negativiteit verwijten. Maar hij heeft naar hij veronderstelt een tamelijk realistische kritiek op deze wijkvernieuwings-poppenkast. Gestaafd door feiten. En probeer het vooral te weerleggen.
Feit 1, niet meer dan één procent van de Beijumers is hierbij betrokken. Het is geen wijkbijeenkomst.
Feit 2, de jongeren in de wijk hebben geen belangstelling voor dit circus. De pakweg 130 nationaliteiten in de wijk hebben ook geen interesse. Het is een blank 45+ feestje

Een duur verspreide kleurenfolder in de wijk. Pleasende schrijvers die worden gecharterd of zich aanbieden om jubelende promo-berichten in de komende wijkkrant omtrent deze bijeenkomst te schrijven.
Allemaal onder het onnodig jubelende motto: Beijum Bruist. Waarom moet dit? Bruist Lewenborg soms ook? Paddepoel? Helpman, Vinkhuizen of Selwerd? Beijum bruist helemaal niet, het is gewoon een stadswijk in Groningen.

Wat zijn de te bespreken thema's vanavond? Vier stuks.
Aantrekkelijke en veilige buurt. Wie doet er mee met een buurtmoestuin of een kruidentuin? Hoe te werken aan een groene en opgeruimde wijk?
*Gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Hoe kunnen we bewerkstelligen dat kinderen uit Beijum zich veilig in het verkeer kunnen bewegen? Hoe kunnen we kinderen en jongeren die mee willen praten steunen?
*Ouder worden in Beijum. Elkaar ontmoeten en samen koken. Hoe kunnen we hier afspraken over maken? Hoe zorgen we voor geschikte woonvormen en ontmoetingsplekken voor ouden in de wijk?
*Iedereen kan meedoen. Doe je mee met het organiseren van een culturele, muzikale avond? Adopteer je een bankje?

Dat laatste is geen grap, het staat echt in de flyer. Adopteer een bankje. Misschien dit bankje?

Waar zijn we toch allemaal en helemaal mee bezig? 

Een buurtmoestuin, samen koken en adopteer een bankje? Jongeren in het verkeer, ja dat kan af en toe spannend zijn, maar is er op dat gebied ook maar iets ernstigs gebeurd de afgelopen tien jaar in Beijum?

Iedereen moet vanavond komen. Sterker nog, mensen kunnen gratis met de auto opgehaald en terug naar huis gebracht worden. Want 'we' gaan onze wijk vernieuwen. 

Negenennegentig procent der Beijumers zal vanavond geen sjoege geven. Ze willen gewoon prettig in hun wijk wonen, zonder flauwekul-poespas. De glossy flyer ligt al lang in de papierbak.

De gemeente Groningen, woningcorporaties, welzijnsinstellingen en overige organisaties moeten vooral hun gang gaan door zich over de rug van deze krachtige en weerbare wijk  te willen profileren. 

Deze blogger behoort tot de 99% der wijkgenoten die deze bijeenkomst over zijn wijk, die aan zijn hart ligt, niet serieus kan nemen.

6 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik waardeer jouw cynisch en sceptisch (twijfel aan te behalen wijkrendement) verhaal op Beijumnieuws van vandaag. Die folder van vorige week heb ik ervaren als agogische lariekoek.

Een “gemeentelijke overheid die weet wat goed voor u is”, maar een prachtig particulier initiatief als Buitenfitness Beijum niet serieus neemt.


KAW Advies uit Groningen heeft in haar rapport van mei 2019, getiteld "Accommodaties Beijum", Buitenfitness Beijum wel weer op de kaart gezet. Binnen de Groene Long. KAW Advies schreef dit belangrijk rapport van 136 pagina's in opdracht van de gemeente Groningen.

In de folder van het wijkvernieuwingsteam wordt KAW Advies niet specifiek genoemd. Geschreven wordt over "specialisten, die achter de schermen onderzoek hebben gedaan", terwijl er op 21 maart 2019 in het nieuwe wijkpand aan de Melsemaheerd een openbare wijkvergadering/werkvergadering was over de gehouden wijkenquête van KAW Advies.

Anoniem zei

hOE WEET JE DAT, KEES?

Kees Huizenga zei

Ik heb het rapport van KAW Advies gelezen. Het is mij niet bekend welk bedrag de gemeente Groningen/stadsdeel Oost voor dit Basisboek van Beijum betaald heeft. Ik schat € 50.000 tot € 75.000.

Wilt u weten op welke pagina's over Buitenfitness Beijum geschreven wordt? Ik kan deze pagina's aangeven. Lees met name "De Wijkatlas" (hoofdstuk 5) m.b.t. de Groene Long en het Trefpunt. En de "Eindconclusie" (hoofdstuk 6) over "Sport & bewegen".

Anoniem zei

Duidelijk. Ik woon hier met heel veel plezier en er hoeft helemaal niks verbeterd te worden.

Anoniem zei

Beijum nieuws is serieus te nemen en geen lariekoek.
😂😂😂😂Altijd opbouwend en positief.
#echtniet

Johan Fehrmann zei

Ik heb geen moeite met bovenstaande reactie, gepost door veen welbekend persoon. het is wel de vraag of het zo opbouwend en positief is om anoniem te reageren terwijl je naam bekend is,
In feite is het een compliment, geen medium hoeft 'opbouwend en positief te zijn om 'goed'te zijn, Beijumnieuws is immers geen verlengstuk van de gemeente of van opbouwclubjes. Een fijne zondag verder.