vrijdag 21 juni 2019

PROEFMARKT DE HEERDSTEE, ISM STICHTING MOVEBovenstaande flyer is afgelopen week ingezonden door Leonie Verwilligen.
Ze stelt zich hieronder even voor en ze omschrijft wat de bedoeling ervan is.

Als medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen ben ik als vrijwilliger verbonden aan een project van Stichting Move. Stichting Move laat kinderen ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij door deze kinderen te koppelen aan studenten, maar in dit geval aan jonge medewerkers van de universiteit (zie voor meer info ook www.stichtingmove.nl). De kinderen zijn afkomstig uit groep 8 van basisschool de Heerdstee uit Beijum. In een kortlopend project leren ze elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Het project zal eindigen met een feestelijke afsluiting, waarin één van de ideeën van de kinderen om hun wijk te verbeteren zal worden gerealiseerd. 

Leonie stuurde onderstaande persbericht mee.

Basisschool De Heerdstee brengt wijkbewoners met elkaar in contact Groep 8 van basisschool de Heerdstee nodigt wijkbewoners uit voor een eetmarkt om zo meer verbinding te creëren tussen de wijkbewoners.
De leerlingen van groep 8 van basisschool De Heerdstee organiseren in het kader van een project samen met Stichting Move een eetmarkt op 5 juli a.s. voor ouders en wijkbewoners. Op deze eetmarkt zullen de kinderen hapjes maken uit verschillende culturen. De wijkbewoners kunnen zo kennis maken met elkaar en met de verschillende culturen. Er zullen consumptiebonnen te koop zijn voor 50 cent, waarvoor hapjes kunnen worden gekocht. Ook zullen de kinderen op deze eetmarkt graffitikunstwerken verkopen die zij zelf hebben gemaakt.

 De opbrengst zal gaan naar Stichting Kika. Wijkbewoners zijn op 5 juli a.s. van harte uitgenodigd van 11.30 tot 12.30 uur bij het Leger des Heils (Amkemakoepel).
Stichting Move laat kinderen ontdekken welke mogelijkheden zij hebben in de maatschappij door deze kinderen te koppelen aan studenten, maar in dit geval aan jonge medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (YoungRUG). In een kortlopend project leren ze elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. De YoungRUG-leden helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. Op deze manier ontdekken kinderen dat zij de wereld kunnen veranderen.

Tijdens de wijkverkenning hebben de leerlingen van groep 8 van Basisschool De Heerdstee aan wijkbewoners gevraagd waar zij behoefte aan zouden hebben in de wijk. Door veel wijkbewoners werd aangegeven dat zij het leuk zouden vinden als mensen meer bij elkaar zouden komen en dat er meer verbinding tussen de bewoners ontstaat. De leerlingen zijn vervolgens met deze ideeën aan de slag gegaan en hebben er uiteindelijk voor gekozen om een gezellige eetmarkt te organiseren met hapjes vanuit verschillende culturen, waarbij ook graffiti kunst die door de leerlingen zelf is gemaakt zal worden verkocht. De leerlingen zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen en verheugen zich op 5 juli. Zij hopen daar veel wijkbewoners te zullen ontmoeten!

Over Stichting Move Stichting Move is in 2009 opgericht door studenten en inmiddels actief in tien grote studentensteden waar jaarlijks in totaal zo’n 100 projecten op basisscholen worden uitgevoerd. Move startte onlangs haar eerste projecten op het vmbo binnen het project Move your world. Move ontvangt financiële ondersteuning van onder andere de VriendenLoterij, het Oranje Fonds, Fonds 1818, Stichting Kinderpostzegels, Gieskes-Strijbis Fonds, Fonds 21, Rabobank, Stichting Dioraphte en Sofronie Foundation.

(Stichting Move is vaker actief in Beijum. Zie ook het bericht van afgelopen zondag met doorverwijzende links)

Geen opmerkingen: