zondag 7 juni 2020

DIFTAR, GELOOFT U ER NOG IN? (5)Het moet gezegd, het is niet zo erg als vorige week

Maar toch.

Nait best.

Wie in Beijum zal of kan er voor Diftar zijn?

Foto's boven en links, de reeds bekende Dumpplaats Claremaheerd.

Tot vervelens toe, dumpen daar loont, onze Milieudienst haalt het toch wel elke maandag gratis op.

Je bent toch gek als je 47.50 euro voor een grofvuil-ophaalbeurt gaat betalen terwijl je het ook gratis aan de straatstenen kwijt kunt in achterstandswijk Beijum?

Beijumer Han Borg zwengelde het aan.

Dé vraag....gelooft u er nog in?

Diftar, gescheiden afval.

Zie aflevering 2 uit deze serie met aanvullende links en informatie

We zien overwegend foto's van gestorte vuilnis naast vuilniscontainers in de wijk, maar onderschat het zwerfvuil niet wat in bermen, in het groen en langs slootkanten wordt neergegooid.

De Claremaheerd, Ypemaheerd, Doornbosheerd en Atensheerd zijn 'koplopers' in Beijum wat betreft illegale dumping?

Heerden met louter huurwoningen.

Deze blogger heeft bij deze kans dat hij zelf vuilnis over zich heen krijgt, maar hij weet niet anders, in straten waar gehuurd wordt ligt altijd meer troep dan in straten waar koopwoningen staan.

Kwestie van betrokkenheid, waar je koopt en waar je jaren wil blijven wonen, daar besteed je meer aandacht en zorg aan je woonomgeving.

De lezer wordt uitgenodigt om dit te weerleggen.

Echt, als Diftar wordt ingevoerd zal Beijum nog meer gaan versmeren. Tijdens middernachtelijke uren je vuilnis op straat of in het groen van de wijk gooien, scheelt dan immers mooi in de portemonnee.

1 opmerking:

Joost zei

Johan en lezers, ook ik vind dit niet normaal toch begrijp ik de minima ook wel weer.
Heb jij en lezers ook ideeën om dit op te lossen?
Ik kom niet verder dan om de paar maand ergens een container neer te zetten zodat de mensen hun troep weg krijgen.