zondag 14 juni 2020

DE BRUGGETJES OVER HET BOTERDIEP (hoe lang nog?)


Een visser, een dame te paard, auto's die voorbij reden.

Zie foto boven.

Mooi plaatje...maar opeens belde een buurtgenoot: "Kun je een boodschapje voor me ophalen uit de Hornbach?"

Het is niet verzonnen, deze blogger stond vanmiddag bij het Boterdiep foto's te maken bij de al weer veel te lang afgesloten bruggetjes over genoemd kanaal tussen Beijum en de Hornbach, toen zijn telefoon ging.

Bijna twee maanden geleden werden de bruggetjes  weer dichtgelast nadat ze waren opengebroken, zie nog eens dit bericht


Zie foto's, pakweg honderdvijftig meter van de bouwmarkt afstaan voor een boodschapje, maar vier tot vijf kilometer moeten omfietsen?

Terzijde, het was drukkend warm, in de buurt van het Julianaplein heeft het vanmiddag gehoost, het oostelijk gedeelte van Stad blijft tot nu toe kurkdroog. Zweten.

Wat doe je dan als blogger met een sportief en relatief jong lichaam? Over de hekken heenwippen of omrijden? Boodschapje doen voor een ander doet hij graag.

Een mens moet niet alles vertellen, laat staan opschrijven....

Even een zondagmiddag-mopper. Je zult het zien, aan de noordkant van Beijum blijven deze bruggetjes vast de hele zomer afgesloten. En aan de zuidkant van de wijk krijgen we volgende maand blauwalg in de Kardingerplas/in het Zilvermeer.

Noorderzijlvest heeft bij beide 'projecten' een vinger in de pap. Deze blogger weet dat redelijk wat Beijumers contact hebben opgenomen met NZV over in elk geval een blauwalg-vrije zomer.

Het kan zijn dat deze blogger last heeft van ongeduld en een beetje zondagmiddag-chagrijn, maar een gewoon mens snapt toch niet hoe een dergelijke organisatie als Noorderzijlvest niet in staat is om binnen drie maanden een tweetal bruggetjes over een kanaal, die tientallen jaren probleemloos hebben gefunctioneerd, dusdanig aan te passen dat anderhalve man en een paardekop er ook veilig over durven te gaan. En dat ze niet in staat zijn om een twintig jaar oude abonnement op blauwalg op te zeggen, geeft toch ook te denken....

Ps. deze blogger heeft vanmiddag geen kleerscheuren opgelopen.

3 opmerkingen:

Chris zei

Tientallen jaren probleemloos gefunctioneerd.....
Dat is tekort door de bocht. Het gemaal is pas in 2007 in gebruik gesteld en voor die tijd stonden de sluisdeuren open. Toen kon je er ook niet overheen.

Verder zijn de sluisdeuren natuurlijk nooit ontworpen om als brug over het boterdiep te gaan dienen. Dat Noorderzijlvest de deuren heeft afgesloten, is ook begrijpelijk vanuit aansprakelijkheidsoogpunt. Primaire taak van Noorderzijlvest is tenslotte de waterhuishouding en niet het realiseren van oversteekplaatsen.

Kees Huizenga zei

Dag Chris,


Noorderzijlvest heeft wel degelijk een taak m.b.t. bruggen, die dit waterschap beheert. Bruggen zijn, om jouw woorden te citeren, "oversteekplaatsen" voor verkeersdeelnemers.

Ik verwijs naar:


https://www.noorderzijlvest.nl/@16112/noorderzijlvest/

Citaat:

“Noorderzijlvest vervangt bruggen duurzaam en circulair”

d.d. 17 april 2019


https://www.noorderzijlvest.nl/@14988/waterschap/

Citaat:

“Noorderzijlvest gaat komende 10 jaar 26 bruggen vervangen”

d.d. 29 juni 2018

“Waterschap Noorderzijlvest heeft 79 bruggen in haar beheer. Vanuit het verleden is beperkt ingezet op het beheer en onderhoud van bruggen. Een keuze die is gemaakt vanuit de ambitie om in tijden van grote en kostbare waterveiligheidsopgaven de belastingtarieven slechts beperkt te laten stijgen. Door deze keuze is bij een groot aantal bruggen sprake van achterstallig onderhoud.” Einde citaat.

Chris zei

Dag Kees,

Dat Noorderzijlvest ook bruggen in beheer heeft, maakt nog niet dat het haar primaire taak is om oversteekplaatsen te stichten.

Deze sluisdeuren zijn in ieder geval nooit als openbare oversteekplaats bedoeld, hooguit om gebruikers van deze zelfbedieningssluis de mogelijkheid te geven om van de ene kant naar de andere kant te komen. Net zoals dat bij iedere andere sluis kan.

Bedenk ook dat er ten tijde van de bouw van deze sluis nog geen sprake was van een Hornbach aan de andere kant van het water.