dinsdag 9 juni 2020

GEPEPERDE BRIEF BEWONERS ISEBRANDTSHEERD NAAR GEMEENTERAAD.

"Op zijn zachtst gezegd voelen we ons behoorlijk overdonderd door deze overvaltactiek. De gemeente Groningen heeft bewonersparticipatie zeer hoog in het vaandel staan. Wat ons betreft is het dan een zeer slechte keuze om te starten met het aanbieden van een plan waarover in het voorstadium geen één keer overleg is geweest met omwonenden. Dit is voor ons een erg slechte indruk van SAMEN."

Er moeten 27 appartementen en  10 woningen komen op de plek midden in de Isebrandtsheerd waar nu nog het gebouw staat dat op de foto is te zien, zie nog eens dit bericht

Zal het met corona te maken hebben? Worden de plannen er doorgejast?
Omwonende hebben daar grote zorgen om

Tientallen omwonenden stuurden een gepeperde brief naar de gemeenteraad, zie beneden. Deze blogger heeft de ondertekenaars er onder weggeknipt.

Afgelopen vrijdag kregen alle bewoners van de Isebrandtsheerd en sommigen uit de aangrenzende Holmsterheerd een uitnodiging in de bus.
In verband met corona wordt er op 16 juni een inloop gehouden op basis van tijdblokken en een maximaal aantal personen.

Zie de brief beneden.

De tientallen namen en huisnummers zijn i.v.m. de privacy weggeknipt

1 opmerking:

Kees Huizenga zei

Indien verontruste bewoners van de gemeente een brief of e-mail sturen naar de leden van de gemeenteraad, valt zo'n document onder het beslag van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Zie: https://gemeenteraad.groningen.nl/contact-met-de-raad/Wat-er-met-uw-e-mail-of-brief-gebeurt


Citaat:


"De gemeenteraad kan het volgende met uw e-mail of brief doen:

. Voor kennisgeving aannemen. Dit gebeurt meestal.

. Uw mening meewegen als ze een besluit nemen.

. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vragen om een inhoudelijke reactie te geven. Deze reactie krijgt u dan binnen 6 weken.

- Toevoegen aan een onderwerp op de agenda van een raadscommissie of de raad. (eventueel openbaar op uw verzoek)


Uw e-mail of brief aan de gemeenteraad is in principe openbaar:

. De Griffie kan de brief of e-mail doorsturen naar mensen die hem opvragen.

. De gemeenteraadsleden kunnen er in openbare vergaderingen over praten.

. Privacygevoelige gegevens als namen, adressen en telefoonnummers worden onherkenbaar gemaakt indien de brief wordt opgevraagd.

. E-mails en brieven met privacygevoelige gegevens staan achter een inlogcode op het Raads Informatie Systeem (RIS). Alleen personen met een inlogaccount kunnen erbij.

U krijgt geen inhoudelijke reactie van de raad als geheel. Dit omdat niet alle politieke partijen in de gemeenteraad dezelfde mening hebben over de verschillende onderwerpen die onder hun aandacht komen.

U kunt natuurlijk altijd individuele fracties van politieke partijen in de raad benaderen." Einde citaat.


Zie verder de lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 24 juni 2020:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Overige-ingekomen-stukken


Op woensdag 17 juni 2020 is er om 15:00 uur een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte & Wonen. In het Provinciehuis. Daar kunnen bezorgde bewoners van de Isebrandtsheerd desgewenst inspreken gedurende twee (meestal drie) minuten. Hetzelfde kan gebeuren bij de raadsvergadering van 24 juni 2020.


Bovengenoemde brief/noodkreet is met name ondertekend door eigenaren van particuliere woningen.

Ik ben persoonlijk niet betrokken geweest bij het maken van deze uitstekende brandbrief. Vorige week zaterdag hoorde ik dat er een Whatsapp-groep is van ongeveer 55 personen. Deze zaak leeft enorm in mijn straat!

Vanavond vergadert de kerngroep of het kernteam van de Wijkvernieuwing Beijum. Ongeveer 15 personen zijn aanwezig in het RO/EZ-pand aan het Gedempte Zuiderdiep. Onder meer deze brief op poten staat op de agenda.