dinsdag 21 april 2020

BRUGGETJE BOTERDIEP WEER DICHT GELAST (onvrede en onbegrip)"Waterschap Noorderzijlvest hanteert de botte bijl. Het bedrijf reageert buitenproportioneel en over-verantwoordelijk door de bruggetjes af te sluiten. Dit tast de mobiliteit aan van mensen uit De Hunze en Beijum die veelvuldig van de overgangen gebruik hebben gemaakt. De grote vraag is welk doel wordt beoogd met het sluiten van deze overgang voor fietsers en wandelaars. Ik denk hierbij ook aan de klantenkring van Hornbach. Kan het waterschap Noorderzijlvest nadere uitleg geven? Ik verwijs in dit verband naar de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB). Met name het motiveringsbeginsel."

Aldus jurist Kees Huizenga uit Beijum n.a.v. het bericht van gisteren over het geopende bruggetje tussen Beijum en de Hornbach (Boterdiep). Met doorverwijzende links. Zie ook zijn reacties onder het bewuste bericht.

We beleven de corona-tijden en vast iedereen zal het er over eens zijn dat er belangrijkere zaken spelen dan bruggetjes die al of niet gesloten zijn.
Maar er was de nodige ophef op social media als Twitter en Facebook over het openbreken van een bruggetje.
Juichende commentaren als 'Mooi' en 'Een strakke actie.'En 'Goed nieuws, het hek is weg.'

Anderzijds verontwaardigde reacties vanuit Noorderzijlvest over het vandalisme (hekken losbreken en in het water gooien). Zie Twitterbericht beneden met link naar de site van het Waterschap waarop een verklaring staat.

Zie foto's vanmiddag gemaakt, een lasser maakte de hekken weer vast zodat de doorgang weer geblokkeerd is.

Gaat dat een ongewenste kat en muis-spel opleveren? Wie zegt dat de 'vandaal' het hierbij laat zitten? Het is een verlaten plek en 's nachts....

Beter niet doen, maar het is de vraag is of het afsluiten van de bruggetjes in proportie is.

Of zoals een Beijumer vanmiddag mailde: "Als nou in 25 jaar honderdduizend mensen gebruik van de overgangen hebben gemaakt, en er zijn 10 ongelukjes gebeurd, waarom moet daarvoor nou alles afgesloten worden? Ongelukken gebeuren toch in het verkeer en op wegen en bruggen? De situatie is nu met de hekken gevaarlijker dan daarvoor. Waarom zegt Noorderzijlvest net als twee maanden geleden dat ze 'Er mee bezig zijn? Van mij mogen de bruggetjes direct weer open!'"

5 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Ik verwijs graag naar de column van Arjan de Rooij, woonachtig aan de Hiddemaheerd, in De Beijumer van 25 maart 2020, pagina 8, getiteld "Veiligheid voor alles".

Een mooi citaat van hem:

"Maar ik heb ook weleens een visser in het water zien vallen. Is het voor de veiligheid niet beter als we het hele Boterdiep omhekken? Want, stel je voor. Gewoon een hek van het Van Starkenborgh-kanaal tot Onderdendam. Veiligheid voor alles." Einde citaat.

Het verhaal van Roelof en Harma Moorlag over die zebra is eveneens prachtig.

Sinds wanneer is het waterschap Noorderzijlvest verantwoordelijk voor personen, die gevaarlijk gedrag vertonen? Is dit niet op eigen risico? Precies in lijn met het persbericht van Noorderzijlvest van vandaag.

Waarom van een mug een olifant maken?

Graag een nadere uitleg van Noorderzijlvest wat zo gevaarlijk was aan de sluisbrug Stad & Lande, toen deze nog toegankelijk was.

Anoniem zei

Ik was nog wel zo verheugd om gisteren, toen ik er toevallig langs kwam, te zien dat er weer een brug open was.
Bijzonder dat het waterschap geen maanden de tijd nodig heeft voor velerlei bureaucratische afstemming om de brug af te sluiten maar wel om hem weer te openen.
Daarnaast hadden ze die hekken in plaats van aan de voor- en achterkant ook gewoon aan de zijkanten kunnen lassen. Dan kan de brug gebruikt blijven worden en kan niemand er meer afvallen.
Wat een gênante schertsvertoning van dit orgaan zeg.

Anoniem zei

Niemand, echt niemand in Beijum is positief over deze actie van Noorderzijlvest. Wat beweegt deze waterschap? Kunnen we ze wegstemmen?

Anoniem zei

Is de uitrit parkeerplaats Noorderzijlvest niet levensgevaarlijk?
Afsluiten?

Kees Huizenga zei

Hierbij mijn e-mail van vanavond naar het waterschap Noorderzijlvest. Geen "bedrijf", maar een organieke instelling van de lagere overheid. Met eigen wettelijke bevoegdheden.


Aan:
het Dagelijks Bestuur van Noorderzijlvest
t.a.v. de heer drs. B. Middel (dijkgraaf)


Onderwerp: de sluiting van de twee sluisbruggen Stad & Lande over het Boterdiep (bij Hornbach)Geachte bestuursleden van Noorderzijlvest / geachte heer Middel,


Naar aanleiding van mijn reacties op Beijumnieuws* wil ik graag uw antwoorden op de door mij gestelde vragen.

Wanneer gaan de twee sluisbruggen van Stad & Lande weer open?

Wat was er onveilig aan de oude situatie?

Waarvoor is algehele afsluiting een oplossing?

Waarom voelt Noorderzijlvest zich (over)verantwoordelijk voor gevaarlijk gedrag van risicozoekers? Zij doen dit toch op eigen risico?

Gaat Noorderzijlvest een bovenwijkse enquête houden? Of komen er veldwachters of BOA’s?

Wat is de meerwaarde van overleg met de BHS en de BOB? U wilt toch een voorlopige technische maatregel m.b.t. de heropening van deze bruggetjes?

Wat is het probleem?

Is de afsluiting niet onevenredig te noemen?

Heiligt het doel het middel?


Aanvullende vragen:

Pleegt u overleg met het stadsdeel Oost van de gemeente Groningen? Met de heer Ronald Rooijakkers? En de gebiedsmanager van het stadsdeel Oost, mevrouw Minetta Koornstra?

Pleegt u overleg met verkeersdeskundigen?

Wilt u een bewegwijzering aangeven hoe vanuit Beijum – via De Hunze - te rijden naar Hornbach? En omgekeerd. Door straatnamen te noemen. En door klantvriendelijke pijlen. Ook bij de Hiddemaheerd en de Mudaheerd. Bij voorbaat bedankt.


Noot

Gisteren koos ik vanuit Beijum helaas een onjuiste route in de wijk De Hunze. Ik moest meer naar het westen fietsen. Van Eesterenlaan/Berlageweg. Bij de tenniskooi.
Bij Hornbach zag ik gistermiddag meerdere personen, die met hun fietsen verbaasd stopten bij de twee sluisbruggen. Ze wisten van niets. Er staan geen informatieborden. Waarom niet?


* Zie:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2020/04/vreemd-een-bruggetje-boterdiep-weer.html
20 april 2020


https://beijumnieuws.blogspot.com/2020/04/bruggetje-boterdiep-weer-dicht-gelast.html
21 april 2020


De PR van Noorderzijlvest:
https://www.oogtv.nl/2020/04/vandalen-breken-afsluiting-sluis-stad-en-lande-open/

https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsberichten/@17369/reacties-tweet/
Van 21 april 2020.


Advies: bij de sluisbruggen kunt u aan de zijkanten metalen schotten of wanden aanbrengen om de verkeersveiligheid te vergroten.


Graag uw nadere motivering en uitleg.


Met verontruste groet,

Kees Huizenga uit Beijum