maandag 6 april 2020

NOORDERZIJLVEST WIL OVERSTEEK BOTERDIEP VEILIG MAKENOversteek sluis Stad en Lande: hoe staat het ervoor?

(Ingezonden door Henry Frieswijk, communicatieadviseur Noorderzijlvest)

Via uw site zien we zo nu en dan berichten over de – voorlopig nog – afgesloten oversteek over de sluis Stad en Lande over het Boterdiep. Het waterschap reageerde al kort op uw recente tweet (zie rechts; JF) daarover. Het lijkt ons goed u ook via uw site te informeren.


Archieffoto, inmiddels met twee hekken aan weerskanten
U laat ons weten dat er mensen zijn die ondanks de afsluiting nu over de muurtjes klimmen om de oversteek toch nog te maken. Als mensen ook na de afsluiting toch zelf het gevaar opzoeken en nu de oversteek met hindernissen willens en wetens nemen, is dat echt de verantwoordelijkheid van hen zelf.

We hebben deze maatregel moeten nemen omdat er veiligheidsincidenten hebben plaatsgevonden. Inmiddels weten we dat dat vaker dan één keer is gebeurd. Het waterschap heeft meer meldingen gekregen.

Zoals aangekondigd onderzoeken we óf en hoe de oversteek veilig te maken is. Het is voor u en uw lezers goed om te weten dat het waterschap in dit kader contact heeft gezocht met de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) en De Hunze/Van Starkenborghs (BHS) en de bedrijfsleiding van de vestiging van Hornbach.

Zodra wij zicht hebben op mogelijke uitkomsten, melden we dat.

Geen opmerkingen: