woensdag 22 april 2020

OMGEVING DOEFMAT-GEBOUW WORDT OPGEMETEN (Nieuwbouw)


"Ik ben via de dienst ROEZ (ruimtelijke ordening, economische zaken;JF) ingehuurd omdat architecten hier een nieuw gebouw willen laten bouwen. Hoe is de verhouding met de straat, met de bomen? De hoogtes moeten gemeten worden,"

Apparaat links, mannetje rechts. Zie foto, gistermiddag gemaakt.

'Openingsquote van 'mannetje.' ROEZ stond op zijn trui.
De blogger vroeg hem na fotograferen naar hoe wat en waarom.

Voorgrond, sinds acht jaar hebben we hier de meest merkwaardige 'rotonde' van Beijum

De oude Doefmat, ja, daar komt nieuwbouw

Tenminste....ruim een jaar geleden kregen omwonenden in de Isebrandtsheerd een brief in de bus.
In genoemde bericht, laatste link, schreef ondergetekende, in 2019 dus:

Tot 2013 zat basisschool de Doefmat in het gebouw. Daarna deed het gebouw een jaartje dienst als anti-kraak
Half 2015 werd bekend dat WIJ van het Gezondheidscentrum naar het gebouw zou gaan verhuizen, zie nog eens dit bericht
Om het gebouw daarvoor in orde te brengen werd een half miljoentje gespendeerd.

Bovenstaande brief werd twee weken geleden bij omwonenden bezorgd.
In eerste instantie komt er na de ontruiming van het pand eerst weer een anti-kraak in (bewoning).

En er gaat een onderzoek komen naar de mogelijkheden voor woningbouw op deze locatie. Staat in de brief.

De Gebouwendans in Beijum blijft verbazen. Een gedeelte van het Gezondheidscentrum staat leeg.
In het meer dan een miljoen euro kostende school De Dijk kwam in eerste instantie een fusie-school
Sinds ruim twee jaar heeft dit peperdure gebouw een anti kraak-bewoning
Wat te denken van De Wegwijzer op Plein Oost waar nauwelijks nog leven in zit (behoudens de bieb)?

Geen opmerkingen: