vrijdag 8 juni 2012

WE HEBBEN ER EEN ROTONDE BIJ

Er wordt nogal gewerkt aan het veiliger maken van schoolomgevingen in Beijum. De Heerdstee en de Calvinschool hebben hun beurt reeds gehad, hier ziet u gekleurde zebrapaden en paaltjes langs de weg om de automobilisten er op te wijzen: Voorzichtig, kans op overstekende schoolkinderen. Bij de Dijk wordt nog steeds intensief gewerkt om het plein goed af te sluiten met een nieuwe rij koopwoningen. Maar dan, bij de Doefmat lijkt een heuse rotonde te zijn verschenen, zie foto boven. Het enige wat nog lijkt te ontbreken zijn haaientanden om fietsers veilig voorrang te verlenen. Komt er ook een bord bij dat je hier een rotonde nadert? Of heeft rechts gewoon voorrang? Mag je als fietser ook recht oversteken of moet je een rondje rijden? Ik zal het in de gaten gaan houden. In elk geval heeft de Wibena-rotonde er een broertje bij. Of zal het een zusje zijn?
Trouwens, bij de oversteek op de wijkring, een stukje terug van waar de foto is genomen, is ook het zebrapad rood en wit gekleurd. Altijd handig voor de donkere herfst- en winterdagen, er steekt nogal wat kostbaar spul (kinderen) over.
En dan, zie kleine foto's en klik groter, ook bij de Beijumkorf, locatie Jaltadaheerd, wordt gewerkt aan een veilige schoolomgeving. Op z'n Gronings gezegd: het is niet verkeerd om te investeren in de veiligheid van onze schoolkinderen.

Geen opmerkingen: