woensdag 20 juni 2012

MORGEN SCHUTTINGOVERLEG


De 118e aflevering uit de serie 'Maandagochtend', vorige week, maakte nogal wat los. Niet alle omwonenden van Innersdijk zijn even blij met een schutting voor hun huis. Lees het blogbericht + reacties eventueel nog even hier. Bij de rits aan reacties staat ook deze vanuit Innersdijk:
Beste wijkbewoners, Het betreurt ons hier te lezen dat er meerdere reacties zijn over de onvrede met de schutting rondom Innersdijk. Te meer omdat wij in de veronderstelling waren dat een schutting meer aansloot bij de wensen van de wijk dan een hekwerk. In de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden hebben wij besloten dat er vanwege veiligheid een hekwerk om het braakliggende terrein van Innersdijk moest komen. Vanuit het pleinoverleg van Beijum hebben wij destijds begrepen dat de wijk liever een schutting wenste dan een ijzeren hekwerk. De wijk zou hier dan samen met Innersdijk en Pand 49 iets moois van kunnen maken doormiddel van beschilderingen. De start hiervan heeft op 7 juni plaats gevonden met een feestelijke middag. Wethouder Janny Visser heeft in het kader van de “Prokkel” het beschilderen van de schutting een rol gegeven als prikkelend wijk initiatief. Omdat Innersdijk graag samen met de wijkbewoners iets moois van de wijk wil maken zouden we graag op korte termijn met de direct aanwonenden in gesprek willen gaan over de schutting. Deze direct aanwonenden die op de schutting uitkijken, ontvangen een dezer dagen een uitnodiging van ons. Met vriendelijke groeten, Zorggroep Groningen, locatie Innersdijk Contact@zorggroepgroningen.nl


Het moet gezegd, een prima en snelle actie vanuit het verpleeghuis. Het wil graag een goede band blijven houden met Beijum en de directe omgeving. En de omwonenden, die worden serieus genomen. Overleggen, praten en samen tot bevredigende afspraken komen. Moet lukken, zou je zo denken. Hoe het verder gaat tussen Innersdijk, de omwonenden en de schutting kunt u blijven volgen op Beijumnieuws.
Links ziet u de brief die omwonenden een paar dagen geleden in de bus kregen.

5 opmerkingen:

Anoniem zei

Netjes, hoop dat er uit komen samen

Kees Huizenga zei

Beijumnieuws is de postbode en generator van Beijum. Het klankbordmedium voor wijkconsensus en goed wijkoverleg.

Anoniem zei

Nu die vreselijke conventratiekamphekken hier nog weg!
(Barmaheerd)

Kees Huizenga zei

Beste anoniem van gisteren 21:20 uur:

ik heb contact met een bewoner van de Barmaheerd. Op zijn vraag om een verzoekschrift te gaan maken richting de gemeente Groningen om hekdeuren in de NLA-hekken (het lijken wel DDR-hekken) te gaan plaatsen, heb ik positief geantwoord. De betrokken bewoners van de Barmaheerd kunnen dit verzoekschrift gaan ondertekenen. Deze Barmaheerder gaat langs de woningen van deze straat. Op de Fossemaheerd en de Isebrandtsheerd bestaat eveneens belangstelling voor dit verzoekschrift. Flexibel aan te passen voor de situatie per straat of voor corporatiewoningen.

Indien de gemeente Groningen dit verzoekschrift niet honoreert, kunnen de bewoners de gemeente Groningen vragen deze onvolledige en onaffe hekken te laten verwijderen. Vanwege het plegen van een kenbare onrechtmatige daad. In casu het aantasten van het woongenot door het plaatsen van hekwerken zonder vanzelfsprekende (!) hekdeuren. De wereld op zijn kop! Bovendien is er over deze hekdeuren zeer slecht gecommuniceerd! Zie de brief van STIEL Beijum aan de betrokken Barmaheerders van 17 oktober 2011, waarin nota bene over hekdeuren wordt gezwegen!!! Vorige week integraal geciteerd op Beijumnieuws. Zie het item over de Barmaheerd van 6 juni 2012:
http://beijumnieuws.blogspot.nl/2012/06/ijzeren-hekwerk-voor-schuttingen.html

Vraag: zijn er andere heerden, die willen meedoen?

H. Eras zei

ik vind het een goede actie van de zorggroep en beschouw het als heroriëntering.

Dus dadelijk gewoon 'ramen' met gaas erachter, zoals het voorbeeld van een bewoner.

In de brief wordt gezegd dat er eerder ook een brief is gestuurd. Vraagje: heeft een van de betrokken bewoners deze ook gezien??

Ben er helaas niet bij vanavond, maar su6 voor degene die wel gaan, met zijn allen.

H. Eras