woensdag 27 juni 2012

'MONTESSORI-ONDERWIJS BEIJUM MOET BLIJVEN'

(Ingezonden)
Actie voor behoud van montessorionderwijs in Beijum groot succes 

Ouders eerste montessorischool De Dijk overhandigen handtekeningen aan wethouder van Onderwijs

Op 14 mei jl. heeft het College van Bestuur van de Openbaar Onderwijs Groep Groningen (O2G2) de ouders van kinderen op de eerste montessorischool De Dijk in Beijum geïnformeerd over de inhoud van zijn visiedocument ‘Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs’. Uit dit document blijkt dat De Dijk in augustus 2013 moet zijn gefuseerd met de nabijgelegen school De Doefmat. 
Voornaamste aanleiding voor deze en andere voorgenomen fusies is de financiële situatie waarin het openbaar onderwijs in de stad zich bevindt: fusies kunnen volgens het College van Bestuur aanzienlijke besparingen opleveren. De gevolgen van de voorgenomen samenvoegingen zijn echter groot. Het is volgens het College van Bestuur bijvoorbeeld niet realistisch om te verwachten dat het montessorionderwijs bij een fusie van De Dijk en De Doefmat behouden kan blijven. De ouders van De Dijk — die voor een aanzienlijk deel bewust hebben gekozen voor een montessorischool — voelen zich overvallen door dit standpunt. 

Diversiteit en keuzevrijheid
Opening de Dijk, 29 juni 2011
De ouders van De Dijk maken zich ongerust over de kwaliteit én de diversiteit van het aangeboden onderwijs in Beijum. Na de samenvoeging bevindt zich alleen in Groningen-Zuid nog een montessorischool. Dit betekent in de praktijk dat het montessorionderwijs voor het hele noordelijke deel van de stad en het daarboven gelegen gebied onbereikbaar wordt (ter vergelijking: Tilburg is nu de enige stad in Nederland ter grootte van Groningen waar slechts één montessorischool is gevestigd. Daar bevindt de enige montessorischool zich echter in het centrum en niet – zoals straks bij ons – in een decentraal gelegen stadsdeel). Als de plannen in de huidige vorm worden uitgevoerd, dan is de kans volgens de ouders bovendien groot dat er in Beijum straks twee openbare scholen zijn met veel overeenkomsten en een paar verschillen. Dit alles zou vanuit het oogpunt van keuzevrijheid voor ouders en diversiteit van het aangeboden openbaar onderwijs een onwenselijke uitkomst zijn. De ouders van montessorischool De Dijk betwijfelen of er is gekeken naar mogelijkheden om te besparen en daarbij het montessorionderwijs voor Beijum te behouden.
Omvang scholen
O2G2 stelt in zijn visiedocument dat kwalitatief en bedrijfsmatig gezonde scholen een minimale omvang van 300 leerlingen hebben. De ouders van De Dijk vragen zich af waar dit getal op is gebaseerd. De gehanteerde ondergrens is bijna tweemaal zo hoog als de instandhoudingsnorm voor Groningen (164 leerlingen) en ligt ruim boven de gemiddelde scholengrootte in Nederland (220 leerlingen). Nog maar enkele jaren geleden heeft de gemeente geïnvesteerd in een gloednieuw schoolgebouw voor De Dijk, een gebouw dat berekend was op een kleiner aantal leerlingen dan de ondergrens die O2G2 nu heeft gekozen. Moet dit gebouw, dat nog geen drie jaar geleden in gebruik werd genomen, bij een fusie weer ingeruild worden voor een ander onderkomen? Dit alles is nog ongewis, maar ook de toekomst van het gebouw baart de ouders grote zorgen.
Handtekeningen
Om hun zorgen te onderstrepen hebben ouders van De Dijk de afgelopen periode handtekeningen ingezameld vóór het behoud van het montessorionderwijs in Beijum. Zij overhandigen deze handtekeningen — samen met een montessoriaanse attentie — op maandag 2 juli a.s. om 14.00 uur op het stadhuis aan wethouder Elly Pastoor van Onderwijs. Zij zullen de wethouder bij die gelegenheid dringend verzoeken om samen met het College van Bestuur van O2G2 op zoek te gaan naar mogelijkheden om het montessorionderwijs voor Beijum te behouden.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Montessorischool moet met een hoofdletter

Anoniem zei

Net een prachtig nieuw gebouw en een speelplaats. En dan dit op moeten doeken?

rob zei

Door welke periode verandering komt dit nu weer? Kabinet of wethouder !

Anoniem zei

Zonde van al de aanpassingen bij de rotonde, weggegooid geld. Aan de andere kant. Er zijn meer dan genoeg
scholen in Beijum. Vroeger was er geen keuze.

Anoniem zei

Gelukkig konden we wat informatie over de fusie vinden op de site van de Doefmat. Op die van de Montessorischool ontbreekt iedere informatie.
De Montessorischool breekt een lans voor het behoud van montessorionderwijs in het noorden van de stad. In hoeverre is het onderwijs aan de Montessorischool montessorionderwijs?
Ons inziens is deze onderwijsvorm teloorgegaan toen in 2005 de parels van de school gedwongen het veld hebben moeten ruimen.

Anoniem zei

De Dijk heeft een site voor ouders waarop alle info over de fusie staat. Als ouder van een kind op deze school ben ik zeer tevreden over het Montessori onderwijs en gaat mijn kind o.a. door deze onderwijvorm met veel plezier naar school. Het zou voor Beijum een groot gemis zijn, juist omdat het een diverse wijk is, voor elk wat wils, dit zal zeker veranderen na een fusie.

Kees Huizenga zei

Het openbaar onderwijs is in de stad Groningen verzelfstandigd. Met als gevolg dat een ingehuurd organisatieadviesbureau de regie overneemt. Met als wedergevolg dat onderwijskundige zaken en identiteitsaspecten het onderspit delven. Waarop is de minimumnorm van 300 leerlingen gebaseerd? Zijn puur bedrijfskundige cijfers en getallen maatgevend?

Waaruit blijkt dat De Doefmat en De Dijk slecht functioneren? Uit welke documenten van de Onderwijsinspectie?

Wat kan de wethouder van Onderwijs in rede nog doen? Zie hier het in het oog springend nadeel van de verzelfstandiging van O2G2.