donderdag 28 juni 2012

ROND HET KRUISPUNT BEIJUM-ZUID (11)

TIJDELIJK KRUISPUNT GEOPEND
BUSBAAN WEER VERBODEN GEBIED VOOR AUTOMOBILISTEN
Op de aankondiging van deze video staat dat het aflevering 10 is, echter het gaat zo snel dat ik me een aflevering vergist heb. Gistermiddag is het tijdelijk kruispunt bij Beijum-Zuid geopend, automobilisten kunnen nu om en nabij de 75 meter ten zuidelijk van het oorspronkelijk kruispunt Beijum in- op uitrijden.  De opstoppingen bij kruispunt Kardinge behoren dientengevolge tot het verleden. Ondertussen gaat het graafwerk rond het oude kruispunt door, dit allemaal ter voorbereiding van het toekomstige 'kruispunt,' te weten rotondes aan de kant van de Hunze en Beijum. Kijk even mee, de muziek is dit keer van Van Morrison: have I told you lately...Video van gistermiddag. Bekijk hierop o.a. hoe een haaientand wordt gemaakt.
Tijdelijke weg voor Beijum-Zuid al op 27 juni klaar

Het tijdelijk kruispunt bij Beijum-Zuid en de Hunze wordt al op woensdag 27 juni opengesteld voor verkeer. De werkzaamheden zijn dermate voortvarend uitgevoerd dat de weg een kleine week eerder klaar is dan gepland.

Recentelijk zijn de werkzaamheden voor de bouw van een viaduct en nieuwe op- en afritten ter hoogte van Beijum-Zuid en De Hunze gestart. Hierdoor is het niet mogelijk om de bestaande kruising te gebruiken. In plaats daarvan gaat het verkeer nu via een tijdelijke weg en kruispunt (met verkeerslichten) dat voor een periode van ca. 1,5 jaar in gebruik zal zijn. Daarna kan het verkeer van de nieuwe situatie gebruik maken.

Nieuwe aansluiting
Eind april zijn de grondwerkzaamheden gestart voor de aansluiting Beijum Zuid/ De Hunze - Oostelijke Ringweg. Aannemerscombinatie Oosterhof Holman - Van Spijker heeft het werk gegund gekregen. In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden verricht: Aanleg tijdelijk kruispunt met verkeerslichten (juni 2012), aanbrengen zand en grond (vanaf juli 2012), bouw van het viaduct (voorjaar 2013), aanpassen Emingaheerd, Berlageweg en rijbanen Oostelijke ringweg (medio 2013) en aanplant groen (eind 2013/begin 2014).

Voor meer informatie zie ook www.ringgroningen.nl ( Ring Oost). 

Geen opmerkingen: