donderdag 14 juni 2012

OMGEVINGSPLANNEN DOORNBOSHEERD

Het was redelijk druk en er werd lekker gediscussieerd. Vooral tussen stedenbouwkundige Rob van Gemert en omwonenden. Bijvoorbeeld over parkeerplaatsen, of over bereikbaarheid. Hoe moet dit? Of dat? Trouwens, ik schreef de eerste zin van dit blogbericht in de verleden tijd, maar het is nog steeds bezig. Wat? Een informatiebijeenkomst in het 'Doornbosparadijs.' Over de (her)inrichting van de Doornbosheerd. Video volgt.
Update 17.02 uur. Kijk en luister ook naar Stiel-opbouwwerkster Debora den Haring. En, wat prettig dat een omwonende de niet goed geïnformeerde blogger even bij praatte over het hoe en wat van de informatiemiddag. Hoezo 6 keuzemogelijkheden? Ook interessant, de discussie tussen de stedenbouwkundige en een bewoner. In het boek Boeren, Burgers, Beijumers las ik ergens dat de macht van stedenbouwkundigen en andere gemeentelijke functionarissen werd ingedamd ten tijde dat de plannen voor de bouw van Beijum werden ontwikkeld. Was dat nog maar steeds zo, wat mij betreft. Luisteren naar de bewoners, was het credo.

Geen opmerkingen: