woensdag 20 juni 2012

VRIJWILLIGERSMARKT OP PLEIN WEST

Allerhande (vrijwilligers)organisaties uit Beijum presenteerden zich vanmiddag op Plein West aan het publiek. Niet alleen presenteren, er werd ook informatie verstrekt en er werden nieuwe vrijwilligers geworven. Wat is een maatschappij zonder vrijwilligers? Zonder het 'cement van de samenleving?' Vanzelfsprekend kon de Beijumer oervrijwilliger Theo Smit niet op zo´n markt ontbreken. U ziet hem op de voorgrond op de bovenste foto z´n dingen klaarleggen. Over de Groene Long wilde hij het hebben, bekijk en beluister de video. Wat een staat van dienst heeft de man zo langzamerhand (kan iemand een keer een paar geraniums regelen waar hij  verplicht een dag in de week achter moet zitten?). Ondergetekende liep ruim drie minuten met draaiende camera over de vrijwilligersmarkt. Stichting Stiel, Centrum Jeugd en Gezin, Pand49, Buurthuizen in Beijum (BIB), de Zijlen en...Nou ja, kijk even mee. Wat hadden ze er een lekker weertje bij. Vrijwilligerswerk, je inzetten voor je medemens, een organisatie of je leefomgeving. Op de linker foto, klik groter, een kraam van Centrum Jeugd en Gezin.

Geen opmerkingen: