zaterdag 16 juni 2012

ROND HET KRUISPUNT BEIJUM-ZUID (8)

Eigenlijk klopt de kop boven dit bericht niet helemaal, het moet eigenlijk rondom het kruispunt Kardinge heten. Maar goed, het is een afgeleide van de werkzaamheden rond kruispunt Beijum-Zuid wat hier gebeurt. Zie foto. Gistermiddag omstreeks half twee trachtte ondergetekende de wijk en daarna de stad uit te komen. Over de busbaan naar Kardinge dan maar, een andere mogelijkheid om snel naar het Julianaplein te komen is er niet. Maar wat irritant bij het kruispunt Kardinge, steeds als het verkeerslicht voor links afslaand verkeer op groen ging konden hooguit drie of vier auto's doorrijden, daarna ging het licht weer onherroepelijk op oranje en rood. Door dat mondjesmaat doorlaten van auto's stond de hele afslag bij Kardinge, voor het Alfa-college tot aan de busbaan vol. Ondergetekende heeft er ongeveer tien minuten in de 'file' gestaan. Of dat wat sneller mag, dames en heren die hier over gaan, graag het licht vanaf Beijum-Kardinge wat langer op groen!
Weer verderop, bij kruispunt Lewenborg staat binnenkort ook wat te gebeuren (voorzover dat al niet het geval is). Dit kwam binnen van de communicatie-medewerkster Oostelijke Ringweg:

Uitnodiging feestelijke mijlpaal maandagavond 2 juli
 Noteert u alvast in de agenda!  Op maandagavond 2 juli worden de eerste liggers geplaatst van het eerste nieuwe viaduct in het totale project Aanpak Ring Oost. Deze liggers komen met een speciaal transport aan en worden met behulp van speciale grote kranen op hun nieuwe plek geplaatst. De Oostelijke Ringweg wordt dan ter hoogte van Lewenborg tijdelijk afgesloten voor het wegverkeer.  In het totale project Aanpak Ring Oost is dit een mijlpaal. Vandaar een informeel feestje. Vanaf 20.00 uur is de naaste omgeving welkom bij het viaduct bij Lewenborg (Lewenborgzijde). Tijdens het plaatsen van de liggers is er gelegenheid voor een drankje en een hapje aangeboden door het projectbureau van de Oostelijke Ringweg (Provincie). En na afloop is er vuurwerk!
Dit is een vooraankondiging. Nadere informatie volgt nog. 

Geen opmerkingen: