dinsdag 26 juni 2012

VEILIGE SCHOOLOMGEVING DE BEIJUMKORF

(Ingezonden)
Feestelijke ingebruikname verbeterde schoolomgeving O.B.S. De Beijumkorf in Beijum

In de Pinkstervakantie is de gemeente Groningen gestart met het aanpassen van de onoverzichtelijke en onveilige schoolomgeving bij O.B.S. De Beijumkorf in Beijum (locatie De Honingraat). Het aanpassen van de schoolomgeving betrof de volgende drie onderdelen:

1.      Aanpassen schoolentree
2.      Aanpassen kruispunt
3.      Aanpassen fietsenstalling Noordzijde

De werkzaamheden hebben drie weken in beslag genomen. De in-/uitgang van het kleuterplein is verplaatst naar de voorkant van de school aan de Amkemaheerd. Hierdoor is de in-/uitgang aan het Pedaalpad verdwenen. De witte strepen van de zebra aan de Amkemaheerd  - die aansluit bij de nieuwe in-/uitgang - hebben een rode ondergrond gekregen en bij de oversteek zijn opvallende ‘Amsterdammertjes’ (fel gekleurde paaltjes) geplaatst. De zebra die een paar meter verderop lag is opgeheven. Tevens is de fietsenstalling op het schoolplein uitgebreid. Door deze aanpassingen hebben de kinderen én ouders nu een veilige route om van en naar school te gaan.

De gemeente heeft naar aanleiding van de aanpak van de verbetering van de schoolomgeving samen met de school een tekenwedstrijd georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 5. De kinderen mochten een tekening maken van een situatie die betrekking heeft op het verkeer bij hun school. Van de winnende tekening is  een echt verkeersbord gemaakt, die bij de oversteek wordt geplaatst. Heel bijzonder is dat niet één, maar drie leerlingen een winnende tekening hebben gemaakt en er dus ook drie verkeersborden worden geplaatst.

Op dinsdag 3 juli om 10.00 uur wordt de verbeterde schoolomgeving feestelijk in gebruik genomen met de onthulling van deze winnende verkeersborden door Ruud van Erp, stadsdeelcoördinator Noorddijk, en de winnaars van de tekenwedstrijd (drie leerlingen uit groep 5).

De groepen 3 tot en met 7 zijn bij de onthulling aanwezig (de kleuters  zijn deze dag op schoolreis en de groepen 8 hebben hun Slotdag). Voorafgaand spelen 10 leerlingen uit groep 4 een muziekstuk op hun viool. Na afloop laten alle leerlingen een ballon op.

Rond 10.30 uur eindigt het officiële gedeelte. Alle leerlingen worden hierna nog getrakteerd op een ijsje.  Voor de genodigden is er in de school koffie of thee met gebak.

Geen opmerkingen: