donderdag 21 juni 2012

DE OPENBARE RUIMTE SCHOUWEN

Afgelopen maandagavond trof ik deze twee heren midden in de Froukemaheerd. Ze hadden plattegronden bij zich, pen en papier en ze keken zeer secuur om zich heen. Wat nou heren? "We zijn in opdracht van de gemeente Groningen aan het schouwen." Veel Beijumers zullen rechts op de foto Frans Egberink herkennen. Naast hem zit Everardus Niemeijer. Beiden zijn woonachtig in de Holmsterheerd. Schouwen. Kijken hoe de zaak er in de openbare ruimte voor staat. En daar een soort van rapportcijfer aan geven. A,B,C of D. Volgens m'n geheugen is een A het hoogste en een D het laagste, maar het kan ook net andersom zijn. Als het cijfer laag is, wipkip, stoep, etc., dan wordt dat genoteerd en gaat de gemeente er actie op inzetten.
De gemeenteraad heeft kwaliteitseisen vastgesteld waar de openbare ruimte in de gemeente Groningen aan moet voldoen. In het beheerplan BORG (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) is opgenomen aan welke eisen de verschillende elementen in die openbare ruimte moeten voldoen.
De gemeente werkt dagelijks aan het onderhoud van de stad. Bewoners en bezoekers aan de stad moeten prettig kunnen werken, winkelen en recreëren. Maar hoe verzorgd moet het zijn op straat? Mogen er randjes gras tussen de stenen uitpiepen? Liggen alle stoeptegels wel recht? Het onderhoud van een industrieterrein stelt andere eisen dan bijvoorbeeld een winkelstraat. Dit alles wordt beoordeeld. Dat gebeurt mede door een aantal Stadjers.

BORGschouwIeder jaar, gedurende een periode van zes tot acht weken voor de zomervakantie, wordt in alle wijken geschouwd. Deze meetgegevens leveren waardevolle informatie op voor, onder andere, de jaarplanning van het onderhoud- en beheerprogramma. http://gemeente.groningen.nl/vrijwilligers/beheer-openbare-ruimte-borg/

Geen opmerkingen: