maandag 20 april 2020

VREEMD, ÉÉN BRUGGETJE BOTERDIEP WEER OPEN? (Beijum-Hornbach)

"Ik weet niet of je het al weet, maar ik kan er vandaag achter dat een van de twee bruggetjes naar de Hornbach weer open is."

Lezeres gistermiddag.


Zou Noorderzijlvest een bruggetje vrij gegeven hebben?


Deze blogger was voornemens om vandaag, maandag, poolshoogte te nemen.

Maar is niet nodig, andere lezeres stuurde bovenstaande afbeelding. Ook op zondag.

En als klap op de vuurpijl postte Beijumer Jort Kruims onderstaande Twitterbericht..ook over het bruggetje (een van de twee). Bruggetje open maar nog wel een geel bord met waarschuwing.

Hebben opstandige passanten de hekken die vastgeketend waren verwijderd om de doorgang te heropenen?


Ondergetekende snapt het even niet. Noorderzijlvest zou de bruggetjes veiliger maken...en zie de link naar eerdere berichten

Heeft het waterschapsbedrijf uit zichzelf weer een overgang vrijgemaakt?

Dit bruggetje, foto, is niet veiliger gemaakt, maar is zoals het altijd was (voor de aanpassingen).

De Beijumblogger zal om opheldering gaan vragen.

UPDATE 17.00 UUR, HET BRUGGETJE IS DOOR EEN PARTICULIER GEOPEND. 
Zie onderste tweet. Dit kon wel eens een kat en muis spelletje worden tussen Noorderzijlvest en mensen die hun snelle doorgang willen behouden....

5 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

De ambtenaren van Noorderzijlvest volgen kenbaar Beijumnieuws.

Zie: https://www.oogtv.nl/2020/04/vandalen-breken-afsluiting-sluis-stad-en-lande-open/


De grote vraag is welk doel wordt beoogd met het sluiten van deze overgang voor fietsers en wandelaars. Ik denk hierbij ook aan de klantenkring van Hornbach. Kan het waterschap Noorderzijlvest nadere uitleg geven? Ik verwijs in dit verband naar de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB). Met name het motiveringsbeginsel. Bij voorbaat bedankt.

Jan zei

Noorderzijlvest is in rap tempo krediet aan het verspelen. Tientallen Beijumers die een veilige oversteek wensen te maken betitelen als vandalen. Ja, we zijn solidair met degenen die het bruggetje hebben geopend en we zullen het met de slijptol blijven openen.

Kees Huizenga zei

1. De slechte motivatie van Noorderzijlvest inzake de afsluiting van de brugsluis Stad & Lande

Het gaat om een deugdelijke argumentatie (zie punt 2, onder). Die ontbreekt tot op heden bij Noorderzijlvest. Ik verwijs naar dit bericht op Beijumnieuws van 6 april 2020:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2020/04/noorderzijlvest-wil-oversteek-boterdiep.html

Citaat van Noorderzijlvest:

“We hebben deze maatregel moeten nemen omdat er veiligheidsincidenten hebben plaatsgevonden. Inmiddels weten we dat dat vaker dan één keer is gebeurd. Het waterschap heeft meer meldingen gekregen.

Zoals aangekondigd onderzoeken we óf en hoe de oversteek veilig te maken is. Het is voor u en uw lezers goed om te weten dat het waterschap in dit kader contact heeft gezocht met de Bewonersorganisatie Beijum (BOB) en De Hunze/Van Starkenborgh (BHS) en de bedrijfsleiding van de vestiging van Hornbach.” Einde citaat.


2. Ruimtelijke redeneringen

Er zijn ook wel eens auto-ongelukken of andere ongelukken bij de KORREWEGBRUG. Een bestuurslid van de BOB weet er alles van! DAN WORDT DEZE BRUG TOCH OOK NIET TOTAAL AFGESLOTEN?

NOG EEN VOORBEELD: BIJ DE ROTONDE VAN DE KORREWEG ZIJN OOK WEL EENS ONGEVALLEN. DAN WORDT DEZE ROTONDE TOCH OOK NIET 100% AFGESLOTEN?

HET HEERDENPAD WORDT TOCH OOK NIET GANSELIJK AFGESLOTEN ALS DAAR VROUWEN, MANNEN, KINDEREN OF OUDEREN WORDEN LASTIGGEVALLEN OF BEROOFD?


3. Adviezen

Advies 1: zo nodig kan Noorderzijlvest brugschouwers of BOA’s bij deze sluisbrug over het Boterdiep laten lopen. Het veilig fietsverkeer en wandelverkeer kan dan gewoon weer plaatsvinden.

Advies 2: het waterschap Noorderzijlvest hanteert thans de botte bijl. Het beste is derhalve dat er een bovenwijkse enquête komt over de afsluiting van deze functionele sluisbrug.

Advies 3: de vraag is of de BHS en de BOB voldoende draagkracht en democratische legitimatie voor hun argumenten hebben. Het gaat erom wat de bewoners van Beijum en De Hunze van deze eenzijdige brugafsluiting vinden. Wat betreft Beijum denk ik hierbij met name aan de bewoners van de Hiddemaheerd en de Mudaheerd. Tevens aan forensisch verkeer en aan personen die vaak boodschappen doen bij Hornbach. Zie nogmaals advies 2.

Advies 4: een politieke partij kan over deze priemende zaak vragen gaan stellen aan B&W. Ik denk hierbij aan de heer Jochem Atema, fractieondersteuner van de partij Stad & Ommeland en woonachtig in Beijum.


4. Constatering

Noorderzijlvest tast de mobiliteit van Noordwest-Beijum en De Hunze aan. Vanwege enkele gevaarlijke incidenten en “vandalen” (de vraag is of vanuit PR-oogpunt deze kwalificatie zinvol en slim is). Ik verwijs in dit verband naar het evenredigheidsbeginsel in het bestuursrecht, een ABBB. Hoe verhoudt het doel zich tot het middel? Hierboven, bij mijn eerste reactie, noemde ik reeds het motiveringsbeginsel.

Klaas zei

Wat een zure reacties weer. Ook ik gebruikte de oversteek regelmatig en baal van de afsluiting. Maar ik begrijp ook dat het Waterschap als eigenaar (en dus niet als bestuursorgaan!) het nu tijdelijk afsluit. Stel dat er wél een slachtoffer valt (letterlijk en figuurlijk) dan schreeuwt iedereen moord en brand en is het Waterschap aansprakelijk. Het is en blijft een feit dat de sluis niet gebouwd is met het idee dat deze als brug gebruikt wordt (bij de bouw was er nog geen Hornbach). En iemand die de hekken sloopt is wel degelijk een vandaal. Mensen, heb even geduld er zijn ergere dingen om ons nu druk over te maken.

Kees Huizenga zei

Dit is de reactie van Noorderzijlvest van vandaag:

https://www.noorderzijlvest.nl/actueel/nieuwsberichten/@17369/reacties-tweet/

Noorderzijlvest wil niet op “meer overleg en bestuurlijke besluitvorming wachten”. Zie de laatste innerlijk tegenstrijdige overweging. Het waterschap bedoelt in feite het tegendeel. Indien het gaat om "voorlopige maatregelen". We moeten wachten op nader overleg met de BHS, de BOB en de leiding van Hornbach. Overleg met de gemeente Groningen, het stadsdeel Oost en Ten Boer, verkeersdeskundigen, etc. is kenbaar niet aan de orde. Hoe lang moeten we wachten? Een half jaar? Nu de reactie van Noorderzijlvest.


"Reactie op tweet afsluiting sluis Stad en Lande

Gepubliceerd op 21 april 2020

De oversteek over de sluis Stad en Lande in het Boterdiep (tussen Beijum en de vestiging van Hornbach) is een poosje geleden voorlopig afgesloten nadat veiligheidsincidenten bij het waterschap zijn gemeld. De afsluitende hekken zijn eerder deze week opengebroken. We lazen dat mensen dachten dat de oversteek weer 'gewoon' open was. Dat is niet het geval.

We willen aanvullend reageren op de berichten op sociale media die we hierover na onze melding binnen kregen:

* De afsluitende hekken zijn doelbewust losgemaakt en in het water gegooid. Dat is gewoon vandalisme. We hebben aangifte gedaan bij de politie. Vandaag, 21 april, worden de hekken opnieuw geplaatst.

* Als mensen ondanks de afsluiting toch over muurtjes klimmen en dus risico’s nemen, is dat hun éigen verantwoordelijkheid.

* Als wij naar een oplossing zoeken, is afstemming nodig binnen én buiten ons waterschap. Dat kost echt even tijd.

* Er zijn meer meldingen van incidenten gedaan. Het gaat dus niet om één aanleiding.

* Het doel is om de oversteek weer te openen, in ieder geval voorlopig. Dat lijkt straks misschien simpel, toch moet ook dat voldoende veilig zijn. Daar zijn normen voor afgesproken die wij moeten naleven.

* Als we met voorlopige maatregelen de oversteek kunnen openen, moeten we zoeken naar een definitieve oplossing. Dat vraagt meer overleg en bestuurlijke besluitvorming. Daar willen we, met u, níet op wachten.

Zodra we meer nieuws hebben, melden we dat."

Einde citaat.