woensdag 15 april 2020

MILJOENEN VOOR WIJKVERNIEUWING BEIJUM EN LEWENBORG

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen heeft een concept versie voor het lokale deel voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) gemaakt. 

Het college wil met de beschikbare miljoenen uit het programma zorgen voor een plus op de versterkingsoperatie in die delen van de gemeente die het meeste te lijden hebben onder de gevolgen van de gaswinning. Concreet betekent dit dat de ruim 60 miljoen euro die komende 10 jaar voor de gemeente Groningen beschikbaar is, wordt besteed aan dorpsvernieuwing aan Ten Boer en de omliggende dorpen (31,5 miljoen) en wijkvernieuwing in Beijum en Lewenborg (20 miljoen). 

4 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Welnu: met dit geld kan Buitenfitness in Beijum komen. Zeker in deze Coronatijden!

Ik doel op het terrein rondom het Trefpunt aan de Beijumerweg. Zelfs Theo Smit en Frans Egberink van de werkgroep Groene Long van de BOB waren in januari 2015 voorstanders van Buitenfitness Beijum rondom dit multifunctioneel jongerencentrum. Ik heb deze brief aan de gemeenteraad in mijn archief over Beijum (2 pagina's).

Een andere groep (Sportwijk Beijum) wil buitenfitness in Kardinge.
Zie: https://www.beijum.nl/over-beijum/organisaties/sportwijk-beijum/

Ik begrijp dit naast elkaar opereren totaal niet.


Buitenfitness in Beijum is goed voor:

1. senioren
2. personen die zich een grote thuisfiets niet kunnen veroorloven
3. voor de sociale minima en mensen met een klein pensioen boven hun AOW
4. voor gezinnen met jonge kinderen (mits er buitenfitnesstoestellen voor kinderen komen)
5. voor sociale samenhang tussen de buitensportbeoefenaars
6. ruimtelijke ontspanning
7. indien nodig, af te vallen.

De beste locatie is het Trefpunt aan de Beijumerweg. Daar kan ook thee of koffie gedronken worden na de fysieke inspanningen. Samenwerking met de Boerderijum Beijum is mogelijk.

Daarnaast kan het Grand Café Trefpunt opgetuigd worden met een commercieel restaurant. Vergelijkbaar met Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau aan de Zaagmuldersweg 3. Conform het uitstekend KAW Advies van mei 2019.

Zie: https://stadsrestauranthetoudepolitiebureau.nl/

Met grote dank aan Wij Oosterpark en WerkPro.

Anoniem zei

Er zit echt niemand te wachten op buiten fitness. Doe even normaal.

Kees Huizenga zei

Zie verder:

https://www.beijum.nl/sociaal/vragenlijst-buitensport-beijum-vul-jij-hem-ook-in/

https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=dah4tub7

De vragenlijst van de enquête.

Citaat:

"Welkom bij de vragenlijst over buitensport Beijum!De gemeente heeft in januari 2020 samen met bewoners een actieplan openbare ruimte Beijum gemaakt. Daarin hebben we toegezegd een plek voor buitensport te realiseren. Maar aan wat voor buitensportplek hebben bewoners behoefte?

Met deze korte vragenlijst willen we hier meer over te weten komen. Zo kunnen we onze belofte voor de wijk waarmaken.

We waarderen het als u 5 minuten de tijd neemt om deze vragen te beantwoorden. Uw antwoorden worden volledig anoniem verwerkt."

Einde citaat.

Kees Huizenga zei

De gemeentelijke enquête noemt, wat betreft de buitensport, twee mogelijke locaties.

Het gebied rondom het Trefpunt aan de Beijumerweg en de locatie bij Plein Oost. Bedoeld wordt de al jaren leegstaande Innersdijk-locatie naast het Melsemagebouw.


Indien veel Beijumers kiezen voor het Trefpunt, dan kan mogelijk het vroegere voorstel van de Sociale Long Beijum in vervulling gaan. Zeker als ook de openbare ruimte rondom de Boerderijum Beijum gebruikt kan worden. Ik doel op de gewenste kinderspeelplaats. Ouderen en jongeren kunnen dan gezamenlijk buitensporten aan de Beijumerweg.

Het Bestemmingsplan Beijum moet dan wel ten dele gewijzigd worden door de gemeenteraad van Groningen. Of er moet door het college van B&W een vrijstelling verleend worden van enkele bepalingen uit dit bestemmingsplan.