dinsdag 21 april 2020

UIT DE OUDE DOOS (457)

De foto is enigszins onscherp.
Maar wel goed zichtbaar.

In de jaren negentig van de vorige eeuw had Beijum een buurtsportwerker.
Hij zit rechts, Ab Belsema.

Naast hem zit een vrijwilligster, haar naam is Bernadette Snellers.

Foto stond in 1994 in wat toen nog Nieuwsblad van het Noorden heette.
Vijf achtereenvolgende dagen zou er een internationaal voetbaltoernooi in de wijk worden gehouden.

Ter afsluiting zou er een daverend slotfeest in buurtcentrum Beijumkorf worden gehouden.

Meer info?

Beijumnieuws@hotmail.com

Geen opmerkingen: