vrijdag 21 april 2023

MAAIMENIETJES BIJ DE RENSUMAHEERDDe maaitijden lijken veranderd. 

In die zin dat er pakweg tien jaar geleden werd geklaagd over het feit dat de gemeente Groningen vaak gedeeltes van Beijum niet maaide.

Tegenwoordig krijgen ze klachten omdat er juist wél gemaaid is.

Afbeeldingen zijn gemaakt op de groenstrook tussen de Beijumerweg en de Rensumaheerd.

Er zijn 'maaimenietjes' op het gras geplaatst. Hier niet maaien! Zal het met biodiversiteit te maken hebben?

Daar heeft deze blogger helemaal geen verstand van. Naar het schijnt kun je beter wel maaien om biodiversiteit te bevorderen

Zeg het maar, ondergetekende weet het ook niet meer. 

Er werd vele jaren geklaagd over het maaibeleid in Beijum
Want verruiging als bezuinigingsmaatregel

In 2011 pikte Kees Huizenga het niet meer, hij waarschuwde de gemeente Groningrn., Groningen...met hilarisch filmpje. En nou rap maaien, anders steek ik zelf de handen uit de mouwen.

Bronno Schut, ook dat jaar, ergerde zich scheel aan aan het feit dat de gemeente Groningen bepaalde plekken in de wijk niet maaide

Geen opmerkingen: