zaterdag 26 april 2008

MOET DAT NOU JAAP?

Beijum kleurt weer helemaal groen en de natuur laat zich weer van haar mooiste kant zien. Er is groen zat in de wijk zal Jaap van Leeuwen, eigenaar van de Regiokrant en uitgever Leander, aan het begin van deze middag gedacht hebben. Eigenhandig zaagde hij een boompje omver die hem, zijn gezinsgenoten en zijn collega's het licht teveel ging ontnemen. Er is net weer een krant klaar en dus heeft deze kranten-en uitgeverijman even tijd voor van anders. "Bomen die dunner zijn dan 20 centimeter mag je zonder vergunning van je eigen grond afhalen," aldus Jaap.

Nb, over kranten gesproken, een paar mensen attendeerden me gisteren al op de gratis reclame voor Beijumnieuws uit onverwachte hoek. De "kijkcijfers" zullen nog meer gaan oplopen na een stukje in de wijkkrant is de verwachting. Ik kreeg nog een paar mailtjes en een reactie op straat of ik het "meest schunnige stuk ooit in de wijkkrant", het GB-stukje van januari vorig jaar, hier niet even integraal wilde plaatsen om huichelarij en hypocrisie aan te tonen? Nee beste mensen, dat plaats ik hier niet; ik gun verder iedereen zijn of haar eigen inkleuring, frustraties en hoogstaande moraal. En zwartepieten, al het slechte ligt bij de ander(en), is iets voor de herfst en winterperiode. Nieuwsgierige nieuwe lezers ( welkom!) kunnen de verslagen van de ALV hier in het archief links vinden. Zie 21 maart, en het artikel over het afgetreden lid G.Weessies op 20 maart; het aftreden van de penningmeester ongeveer twee weken geleden heb ik niet vermeld. Zie hiervoor een reactie op "Binnenkort in dit theather" op 17 april j.l."Schunnige stukjes" (nee, niet van GB) stuur ik desgevraagd per mail op. Inhoudelijke reacties mijnerzijds over de BOB-tijd (2 leden aanwezig op de ALV van afgelopen donderdagavond..) plaats ik niet meer pontificaal op deze weblog, eventueel komen er reacties die u dan open kunt klikken.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

@ Johan: je bedoelt dat naast de circa zeven aanwezige bestuursleden van de BOB alleen twee leden van de kascontrolecommissie op de jaarvergadering van 24 april 2008 aanwezig waren. Dit bewijst in objectieve zin dat de BOB geen aanhang en draagkracht in de wijk Beijum heeft. Waarvan akte.

De dienst OCSW is reeds op 15 april j.l. en eerder door mij gealarmeerd over de wantoestanden binnen de BOB. Het bestuur van de BOB ontvangt binnenkort een uitnodiging van de dienst OCSW om nadere uitleg te geven.

In de Beijumkrant van april 2008 staat niets over het feit dat Noha Hoijtink omstreeks 16 april 2008, voor de sluitingsdatum van de kopij, is afgetreden als penningmeester van de BOB. Hij is tevens geen lid meer van de BOB. Er staat tevens niets in de Beijumkrant over de medische omstandigheden van vice-voorzitter Wim Klein.

De man van BOB-bestuurslid Rita Arkema, genaamd Ger Arkema, zat deze jaarvergadering voor. Omdat de voorzitter van de BOB, Tiemen Wagenaar, geen vergaderingen kan voorzitten.

Anoniem zei

Hierbij de digitale verwijzing naar de Beijumkrant van januari 2007. Johan verwijst naar het artikel van G.B., op pagina 13, getiteld: "Onbegrijpelijk". Geschreven door een reeds afgetreden bestuurslid van de BOB, tevens een voormalig eindredacteur van de Beijumkrant.

Zie: http://www.beijum.org/images/
stories/wijkkrant/200701.pdf

Het desgewenst organiseren van burgerordediensten tijdens Oudjaar/Nieuwjaar lijkt me een zaak voor in dezen nader te activeren heerdcomités.

Het woordgebruik in dit artikel getuigt van weinig niveau. Het is meer een emotionele ontlading.