maandag 14 april 2008

MONTESSORISCHOOL MOET NOG EVEN GEDULD HEBBEN

De 1e Montessorischool aan de Wibenaheerd organiseerde afgelopen vrijdag een open dag. Het was vast en zeker de laatste open dag in de oude school, zoals iedereen weet loopt de "oude Montessorischool" in Beijum op praktisch versleten schoeisel. Je gunt de school zo langzamerhand eindelijk een afsluiting van de oude situatie en een definitieve nieuwe start. Maar schoolleiding, ouders én schoolgaande kinderen rest niks anders dan geduld hebben. Alhoewel, rest niks anders? Het leren en spelen gaat natuurlijk gewoon door! Nettie de Jonge (foto) is al jaren als peuterspeelzaalleidster verbonden aan Pinokkio, de peuterspeelzaal van de school. Haar stemming blijft onverminderd optimistisch en opgewekt:" het is gewoon hardstikke leuk werken hier, ook in deze tijdelijke opvang."

Directeur Han van der Vlist kijkt terug positief terug op de open dag: "Vrijdag hebben wij een goede open ochtend gehad. Veel betrokken mensen die echt voor de school kwamen en ook geïnteresseerd zijn in de school. We hebben ongeveer 4 nieuwe aanmeldingen vorige week gehad. Dus heel positief voor ons." Over de brand van afgelopen week:"De schade als gevolg van de brand is inmiddels hersteld. We hebben nog wel wat brandlucht in de school, maar het klimaat is een stuk beter dan afgelopen donderdag."

En dan de nieuwbouwplannen, de weg er naar toe gaat via allerlei bobbels en oneffenheden en het geduld wordt danig op de proef gesteld:" Over de nieuwbouw kan ik nog niet veel zeggen. Zoals je weet is er bezwaar aangetekend tegen de bouw van de school. Ik hoop dat we deze week uitsluitsel krijgen over het ja of nee toekennen van de bouwvergunning. Daarna volgt er een periode van onherroepelijkheid, waarin weer bezwaar gemaakt kan worden tegen de beslissing. We zijn dan weer 6 weken verder.Mocht het zo zijn dat er een bouwvergunning verstrekt wordt verstrekt kunnen de bewoners daar tegen in beroep gaan en dat komt dan voor de rechter. Ik hoop echter niet dat het zover niet zal komen want dat zou betekenen dat de bouw nog meer vertraagd zal worden."

Laten we het er op houden dat mooie dingen langzaam komen. En dat dit ook geldt voor de nieuwbouw van de 1e Montessorischool in Beijum.

Geen opmerkingen: