maandag 21 april 2008

WORKSHOP GOED -IDEE BEIJUM

Vanavond kwamen in het Heerdenhoes ongeveer 40 mensen samen om een workshop n.a.v. een goed-idee-cheque bij te wonen. Deze cheques zijn gisteren uitgereikt door wethouder Frank de Vries van Sociale Wijkvernieuwing. Anja Bos, Silvia Hefting en Joyce van der Waal van Stichting Stiel gaven samen met stadsdeelsecretaris Irma Zijlstra, op de foto centraal achter de tafel, de workshop. Er waren twee groepen geformeerd. 

De ene groep spitte een reeds bestaand idee uit, een andere groep ging een nieuw idee verder uitwerken. Het was een levendige avond. Zo was er iemand die graag een algemene klussendienst in Beijum wil opzetten. Of iemand die het opzetten van een burenuitleendienst in samenhang met burenhulp verdedigde. Ook was er een voorstel om aan de Holmsterheerd een broedplaats aan te leggen voor mussen d.m.v. een "mussendakpan."

 Een café-eigenaar aan de Claramaheerd wilde een beachparty organiseren op Plein-Oost. Subsidie is dan welkom. Kees van der Brink van de Werkgroep Ouderen Beijum wil graag een ouderenparty organiseren. Voorwaarde is dat het geld van de cheques besteed moet worden aan een nieuwe toevoeging of verbreding van een bestaand idee, of aan iets totaals nieuws. Voor de zomervakantie komen deze vrijwilligers weer bij elkaar. Nog even een goed idee: google op "plan van aanpak" en je krijgt vele tips hoe je je plan kunt verwezenlijken. De cheques van 1000, tot een maximum van 1500 euro, euro zijn bedoeld om Beijum een surplus-effect te bezorgen waardoor de wijk opbloeit en zich activeert.

Geen opmerkingen: