dinsdag 6 december 2011

NIEUWE PARKEERRUIMTE BIJ DE DIJK

Voor Montessorischool de Dijk, bij de rotonde, lappen Beijumers het Kiss and Ride-principe, kort parkeren, nog regelmatig aan de laars. Maar zie, aan de zuidkant van de school, langs het Dijkrijk, zijn onlangs een dertigtal- ik kan me een paar vergissen- parkeerplekken gerealiseerd. Leuk voor de omwonenden. Bekijk de foto, wat een rust en ordenlijkheid. Maar wat omwonenden wellicht minder leuk gaan vinden, er wordt een rij huizen gebouwd tussen de parkeerplekken links en de huizenrij rechts. Heel leuk, die toekomstige bewoners. Maar ze nemen ook weer auto's mee.
Wat een mooie combinatie van 'oud' en nieuw Beijum, vindt u niet? Wat staat de Dijk daar majestueus naast het flatbakbeest aan de Wibenaheerd. Beijumnieuws zal de omwentelingen bij Plein Oost en rond het Montessorigebied op de voet blijven volgen.

Geen opmerkingen: