vrijdag 24 januari 2020

'DIFTAR: MENSEN GAAN ILLEGAAL DUMPEN'


"Mijn vertrouwen in de medemens is groot, maar als ik zie wat er nu al gedumpt wordt op onze Beijumse heerden, dan heb ik daar een zwaar hoofd in…."

Han (Beijum) Borg, elke woensdagavond om 18.00 uur, deelt met de lezers zijn gedachten over de invoering van Diftar in Stad.

Beijum en diftar

In de raad van de Gemeente Groningen is de discussie over het al dan niet heffen van diftar-geld op afval in de stad Groningen begonnen. Het lijkt erop dat een flink aantal partijen in de raad vóór deze heffing is: als de meerderheid er mee instemt, betekent dat dat mensen die veel afval langs de weg zetten meer gaan betalen dan degenen die weinig afval produceren. 

Als éénpersoonshuishouden zou ik best (nog) beter mijn best kunnen doen om afval te scheiden. 

Dump maar....
Kranten en ander oud papier gaan al naar de papierbak, flessen en glas naar de glasbak, tuinafval en andere gft in de groene bak (daar zul je in het diftarsysteem waarschijnlijk ook wel voor moeten blijven betalen, vermoed ik), oude kleding naar de kledingbak, chemisch afval en batterijen naar de speciale bakken daarvoor, maar het kan altijd beter. In verschillende Duitse steden wordt bijvoorbeeld ook plastic gescheiden verzameld.

Daar zou ik zeer vóór zijn, ook omdat nog heel veel verpakkingen in plastic worden aangeleverd en het een koud kunstje is om dat in een afvalbak voor plastic te storten. En enkele keren per jaar rijd ik met mijn autootje naar de stort bij de Stainkoel’n om groter afval weg te brengen (meubels, bouwafval etc). 

Wat blijft er dan nog over voor diftar? Mogen melk- en sappakken bij het oud papier? Ik vermoed van niet. Mijn grijze bak zit hoe dan ook meestal half vol als ik ‘m op dinsdagmorgen langs de weg zet. Ben dus benieuwd naar de tarieven van diftar.

Bij dit kaartje teken ik toch maar even aan dat er nog geen met Groningen vergelijkbare steden zijn, die op diftar zijn overgegaan. Dat moet ons wel even aan het denken zetten: op het platteland (bijvoorbeeld in Borger-Odoorn) zal het allicht minder vaak voorkomen dat er aso’s zijn die zich niet aan de regels houden.

Mijn vertrouwen in de medemens is groot, maar als ik zie wat er nu al gedumpt wordt op onze Beijumse heerden, dan heb ik daar een zwaar hoofd in….

Han Borg

3 opmerkingen:

Marleen zei

Ik zet ook veel vraagtekens bij Diftar en vind dat er oplossingen geboden moeten worden voor het dumpen van afval aan de weg.

Toch, ter aanvulling op het verhaal van Han:
"Plastic, drankkartons (verpakkingen voor bijvoorbeeld melk, yoghurt en vruchtensappen) en metaal (zoals blikjes) kunt u in uw vuilniszak of grijze container doen. Die hoeft u niet te scheiden. In Groningen worden plastic, drankkartons en metaal achteraf uit het afval gehaald. Dat is goedkoper en de mate van scheiding is hoger dan bij vooraf scheiden."
(Gemeente Groningen, Afvalwijzer 2020)

Dus: drankkartons mogen niet bij het oud papier. En ook vieze pizza- of gebaksdozen horen bij het restafval (dus in de grijze bak).

Je kunt je persoonlijke afvalwijzer (op adres) aanvragen op groningen.nl/afval.

Kees Huizenga zei

Het grootste gevaar van DIFTAR is dat het afvaltoerisme en de illegale dumping van huishoudelijk afval toenemen. Met name het grofvuil en eveneens het zwerfvuil. Door met name personen met een gering inkomen of door personen met een schuldenproblematiek.

Bovendien: de burensolidariteit gaat verloren. Een buurvrouw van mij gooit soms afval in mijn grijze container. Mede vanwege inwonende kinderen. Bij DIFTAR wordt het huishoudelijk afval en het GFT-afval geïndividualiseerd. De vraag is of dit verstandig te noemen is.

Het goed scheiden van afval is een goede zaak. Dat kan binnen het huidige systeem van de kliko's met chips en het pasjessysteem.

Binnen de huidige systemen moet het mogelijk zijn dat grootschalig grofvuil meerdere keren per jaar gratis aangeboden kan worden. Zoals dit t/m 2012 het geval was.

Een schone wijk geeft een positief visitekaartje af. Voor nieuwe huurders van woningen en nieuwe eigenaren van particuliere woningen. DIFTAR vervuilt een wijk enorm. DIFTAR doet met andere woorden een aanslag op de sociale samenhang binnen de wijk. DIFTAR is bovendien schadelijk voor de volksgezondheid (en de gezondheid van de dieren). En wat te denken van dumping in natuurgebieden?

DIFTAR is de stimulering van burgerlijke ongehoorzaamheid. Lokale anarchie. Libertijns gedrag.

Zie: https://www.trouw.nl/opinie/laat-de-echte-vervuiler-betalen-voor-afval~bb147ffe/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Kees Huizenga zei

Zie tevens:

https://beijumnieuws.blogspot.com/2017/03/een-diftar-avond-in-het-trefpunt-te.html

De DIFTAR-bijeenkomst in het Trefpunt Beijum op 13 maart 2017. Georganiseerd door de fractie van 100% Groningen.
Ik maakte een spontane impressie van deze geslaagde wijkvergadering. In twee delen. Nog steeds actueel.

https://www.oogtv.nl/2017/03/100-groningen-peilt-stadjers-over-diftar/

13 maart 2017

https://www.oogtv.nl/2017/03/invoeren-betalen-per-zak-of-kilo-afval-geen-uitgemaakte-zaak/

14 maart 2017

https://www.oogtv.nl/2017/03/vanaf-2020-betalen-per-afvalzak/

2 maart 2017

Zie tevens de reacties.

In 2017 waren de fracties van de PvdA en de ChristenUnie tegen DIFTAR. Wat doen deze collegepartijen in 2020? Het partijprogramma 2018-2022 van de CU is dubbelzinnig over DIFTAR.