maandag 13 januari 2020

KOMT VERPLEEGHUIS INNERSDIJK WEL TERUG NAAR BEIJUM?


Zal er ooit nog weer een nieuwe verpleeghuis Innersdijk in Beijum komen?

Deze blogger betwijfelt het meer en meer.

Je hoort of leest er niks meer over. 

Ondertussen ligt het Innersdijk-terrein er afgezien van het statige nieuwe Melsema-gebouw, op de onderste foto rechts, maar treurig bij.

Dat was vier jaar geleden wel anders, toen was het een mooi natuurgebied

Zie foto's, vooral die boven en links. Geen idee of het terrein dienst doet als een avonturenspeelplaats voor kinderen of dat er wellicht wilde orgies plaatsvinden.

Via de site van het Dagblad, bericht van december 2016, en het is achteraf gezien onbedoeld nepnieuws:

Zorggroep Groningen begint in het najaar van 2017 met de nieuwbouw van verpleeghuis Innersdijk op het braakliggende terrein in Beijum-Oost. De bouw duurt bijna twee jaar.
Het verpleeghuis verhuisde in december 2011 naar een tijdelijke locatie in Ten Boer, omdat het oude gebouw in Beijum aan vervanging toe was. Dit is in 2012 afgebroken.
De nieuwbouw is waarschijnlijk in het voorjaar van 2019 klaar. 

De terugkeer duurt langer dan gepland. Het nieuwe Innersdijk wordt met 96 bedden kleiner dan voorheen. ,,Het oude verpleeghuis telde tweehonderd bedden’’, legt bestuurslid Peter Drenth uit. ,,Maar steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis.’’

Lees verder

Geen opmerkingen: