dinsdag 21 januari 2020

UIT DE OUDE DOOS (444)


'Groningen 1731 - Beijum te Zuijtwolde In de Ommelanden. Teekening van de borg Beijum door Andries Schoemaker.'

Deze blogger kijkt graag op Facebookpagina 'Je bent een Stadjer als...' Prachtige historische foto's van Groningen staan erop.

Vorige week stond bovenstaande afbeelding + tekst op genoemde pagina. De locatie van de Borg te Beyum is daar waar de witte 'toegangspoort' naast de ingang naar de huidige Boerderijum staat. De grond heeft daar een archeologisch beschermde status.
Achterliggende informatie, zie beneden en lees verder via Archisarchief.cultureelerfgoed.nl

Op de locatie Beijumerweg 15 heeft de gemeente Groningen in 2009 eerst een booronderzoek en vervolgens in 2011 een opgraving laten uitvoeren. Dit perceel samen met het direct ten noorden hiervan gelegen weiland maken deel uit van een voormalig borgterrein, het zogenaamde ’Huys van Beyum’. Deze borg is in 1738 gesloopt. Het terrein is inmiddels beschermd als gemeentelijk archeologisch monument.

Zie ook Wikipedia
En Oude Doos 388

Geen opmerkingen: