vrijdag 6 januari 2023

'WILT U EVEN AAN HET RAD DRAAIEN?'

"De lotto leeft vooral in de Randstad, en daar worden dan ook de meeste prijzen uitgekeerd. daarom zijn we hier in het noorden om mensen ook meer een kans te geven op een prijs."

De Veenkoloniale achterdocht van turf en jenever zit deze blogger zelden in de weg.

Sterker, hij heeft er profijt van. Denkt hij tenminste.

Vanmiddag tegen vier uur, een jongeman stond met een raddraaier op Winkelplein West.

Een raddraaier? Een draairad. Geen goed Nederlands. maar toe maar even.

Daar kwam de blogger aangelopen. Een raddraaier voor een paar seconden, want jongeman vroeg hem een draai aan het rad te geven. Zo gezegd zo gedaan.

Oei, bijna een hoofdprijs, aldus jongeman.

Die wilde de gegevens van deze blogger noteren want hij mocht een keer gratis meedoen.

Wat is uw naam? Huisnummer?

Het was een aardige jongeman, die ook zijn centen probeerde te verdienen.

De blogger bedankte, hij had zijn foto gemaakt. Dat was zijn hoofdprijs.
 

Geen opmerkingen: