vrijdag 27 januari 2023

EERSTE BIJEENKOMST KARDINGE GROEIT GEWEEST (natuurbegraafplaats?)


Afgelopen maandag was de eerste van een tweetal bijeenkomsten in het kader van Kardinge Groeit, het onderwerp al of geen natuurbegraafplaats boven Beijum werd uitgebreid besproken. Locatie Rietland aan de Noorddijkerweg.

Deze blogger kon niet aanwezig zijn en hij had en heeft het voornemen om komende week naar de tweede bijeenkomst te gaan en daar een verslag van te mmaken. Maar er werden foto's gestuurd die we hier zien en ondergetekende sprak met enkele aanwezigen.

Er waren meningsverschillen, tekende deze blogger op, maar het werd niet verhit. Er zijn voorstanders en tegenstanders van een natuurbegraafplaats vlakbij Beijum, zo simpel is het. Boswachter Bart Zwiers: "Er heerste in het algemeen een positieve en constructieve houding om er voor ons als de natuur iets moois van te maken."

Zoals gezegd, volgende week meer. Dagblad van het Noorden heeft wel al een bericht aan de bijeenkomst gewijd. Daarin wordt gerept al zouden Beijumers die aan de oostkant van de wijk wonen tegen de natuurplaats aan moeten kijken. Dat is niet waar, dit geldt voor bewoners die aan de noordkant, met uitzicht op Zuidwolde, wonen.

Ook staat er vandaag een nogal tendentieuze en misleidende stelling online bij het Dagblad, waarvan deze blogger het vermoeden heeft dat net als met het ietwat stokend (tegenstellingen uitvergroten) bericht dat de doelstelling is: ophef creƫren. Spraakmakend willen zijn, bezoekerscijfers...

Er wordt namelijk helemaal geen natuur opgeofferd voor de mogelijke natuurbegraafplaats. Dat is een flauwe insteek, de aanleg van de begraafplaats zal de natuur in Kardinge gaan uitbreiden, nu zijn er louter weilanden. Er kwamen negentig nieuwsgierige belangstellenden op de bijeenkomst af.

NB, de bijeenkomst voor volgende week is volgeboekt. Aanmelden kan niet meer.

Zie ook de reactie hieronder van de tijdens de bijeenkomst aanwezige Kees Huizenga.

https://www.kardingegroeit.nl/nieuws/informatiebijeenkomst-wordt-gesplitst-in-23-1-en-30-1/

Zie ook dit bericht met doorverwijzende links

Stelling van de dag | Het is zonde om natuurgebied op te offeren voor een natuurbegraafplaats.

5 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst. Er waren vier thematafels. Zeer betrokken bewoners konden mondelinge vragen stellen of deze op plakstrookjes schrijven. Of opmerkingen of tips.

Er meldden zich 30 personen voor de drie meedenkgroepen. Die groepen zijn met hetzelfde onderwerp bezig en gaan alle thema's integraal opnemen in een plan. Elke groep bestaat uit maximaal 10 personen. Als tijdens de komende bijeenkomst zich weer ± 30 personen aanmelden, moet er helaas een selectie van personen plaatsvinden. Op basis van hun motivatie of de meendenkende organisatie. Zo maken we een landschapsontwerp. Samen. Dit is een zeer intelligente vorm van planontwikkeling met vele beleidsfacetten. Hulde hiervoor!

De bewonersparticipatie was uitmuntend. Volgens mijn waarneming zag ik geen vertegenwoordiger van de Bewonersorganisatie Beijum, tenzij ik iets gemist heb.


De tafel van de verkeerskundige afwikkeling genoot enorm veel belangstelling.

Er was een goede mix van bewoners uit Noorddijk, Zuidwolde en Beijum. Met name uit Beijum Noord.


Zie verder:

https://www.kardingegroeit.nl/natuuruitbreiding/

https://www.kardingegroeit.nl/denk-mee/

Kees Huizenga zei

Er waren vier thematafels (misschien met ietwat andere bewoordingen):

1. Natuurbegraven Nederland BV: informatie

2. Ecologie en natuurbeheer

3. Verkeersontsluiting, bereikbaarheid en parkeren

4. Voorzieningen aanbrengen, uitzicht, grondophoging, etc.


Middenin in de zaal kon men met de projectleider spreken. Met mevrouw Heilien Tonckens van Bureau Heilien Tonckens Groenadvies.

Zie: www.heilien.nl

Met name: https://www.heilien.nl/ecologisch-advies.html


Ad 4

Ik ben eind vorig jaar op excursie geweest naar de natuurbebegraafplaats Heidepol bij Arnhem. Daar leerde ik dat de groeigrond voor bomen, struiken en planten enorm basaal is voor de ontwikkeling van een natuurgebied. Tussen Beijum Noord en Zuidwolde kan de landbouwgrond niet zomaar worden opgehoogd met vette kleigrond. Een boom heeft drie meter speciale groeigrond nodig om te kunnen groeien. Met andere woorden: voor de beoogde bomengroei (van meerdere boomsoorten) moet zeer waarschijnlijk kleigrond afgegraven worden. Daarvoor in de plaats moet er speciale groeigrond voor bomen gestort worden. Een zeer dure klus.

In dit verband wijs ik tevens op het grondwaterbeheer.

De aanwezige ondergrond bepaalt de ontwikkeling van groeigewassen en bomen. Idem dito de bevordering van ecologisch natuurbeheer/biodiversiteit. Flora- en faunabeheer.

Het lijkt me zeer verstandig toe om van te voren zeer goed te plannen waar bomen moeten komen. Kan worden gewerkt met een bomenkaart?

Conclusie: grondkwaliteitsbeleid gaat vooraf aan de uitbreiding en intensivering van een natuurgebied.

Kees Huizenga zei

Op de website

https://www.heilien.nl/bloemenweiden.html

staat het volgende:

"Iedere bloemenweide is anders – afhankelijk van bodem en beheer. Rijke kleigrond leidt tot een ander beeld dan schrale zandgrond. Op klei kun je goed uit de voeten met allerhande verwilderingsbollen, op zandgrond daarentegen bloeit er meer. Het uiteindelijke resultaat is altijd afhankelijk van maatwerk ter plekke. Dat maakt het boeiend.

Met een passend beheer wint het gebied in de loop der jaren aan soortenrijkdom."

Einde citaat.

Ik ondersteun deze beklonken mening van de projectleider van het integrale natuurgebied, inclusief de natuurbegraafplekken, van harte. Afgelopen maandagavond had ik het met haar over dit basale onderwerp.


Heel belangrijk is daarom om van te voren te weten waar wandelpaden, bloemen, struiken, grasweiden, etc. moeten komen. Voor de storting van zandgrond. Afhankelijk van de inrichting van het natuurgebied.

Waar natuurgraven kunnen komen, voldoet zandgrond eveneens.


Nog een suggestie: wat te denken van de bouw van twee vogeluitkijkposten/vogelkijkhutten? Heel mooi voor vogelliefhebbers. In hartelijke samenwerking met Avifauna Groningen en de Natuur- en Milieufederatie Groningen.

Zie: https://nmfgroningen.nl/

Chris zei

Dit is het nieuwste verdienmodel van Vereniging Natuurmonumenten. De exploitatie van natuurbegraafplaatsen is namelijk erg lucratief.

Gelukkig wel minder slecht voor het milieu dan het storten van vervuilde grond en slib in waterplassen. Dat is namelijk ook een activiteit van Vereniging Natuurmonumenten om aan fondsenwerving te doen.

Kees Huizenga zei

Ik ben geen bodemdeskundige.

Mijn vraag is of het verantwoord is om zandgrond (ten dele) op vette kleigrond te storten. Welke processen treden dan in werking?

Er wordt gedacht aan een laag van ongeveer 80-100 centimeter.

Wordt dit een glooiende laag? Uit respect voor de bewoners van Beijum Noord.