maandag 30 januari 2023

SLOTBIJEENKOMST 'KARDINGE GROEIT'...(natuurbegraafplaats?)

 

De zaal van de Rietlanden, in de volksmond ook nog Kanoboerderij genoemd, zat vanavond vol belangstellenden. Na de eerste bijeenkomst, vorige week, was vanavond de tweede en afsluitende avond over 'Kardinge Groeit'. Hét thema was en is: komt er een natuurbegraafplaats vlak boven de noordgrens van Beijum?

Open eerst bovenstaande link. Kees Huizenga was aanwezig bij de eerste bijeenkomst en reageerde drie keer redelijk inhoudelijk. Ook kwam een reactie binnen van iemand die Stichting Natuurmonumenten beticht van onredelijke commerciële bedoelingen. De aanleg van de natuurbegraafplaats zou een "verdienmodel' zijn.

Ook mailde iemand met verontrustende vergezichten over de mogelijke begraafplaats, er spreekt achterdocht en negtieve projectie uit: 

Laten we niet vergeten dat natuurbegraven Nederland BV een commerciële organisatie is. De inkomsten gaan naar de BV. De zogenaamde inspraak is een farce als vooraf op basis van motivatie of meedenkende organisatie een selectie wordt gemaakt.

Op de volle kleigrond groeien de bomen van het Beijummerbos (en niet het Kardingerbos) uitstekend.

En dan het natuurbegraven op zich ; wat nou een zegen voor de natuur: Je gaat de grond ophogen met zand in een kleigebied je reinste verstoring van de bodemlagen. De begroeiing die daar op ontstaat hoort bij zandgronden en hoort niet in een kleigebied. Verder ga je een paar keer per week gaten graven en de rust verstoren. De ontsluiting wordt een ramp en zorgt voor overlast voor de omwonenden De bodem wordt vervuild met medicijnresten en metalen van de protheses. Wat echt een zegen voor de natuur zou zijn is de kadavers (sorry voor het taalgebruik) aan de oppervlakte leggen; goed voor aaseters,vliegen, schimmels en zwammen. Dat is pas natuur differentiatie. Zoiets doe je natuurlijk niet maar een natuurgebied opofferen aan een commerciële organisatie doe je toch ook niet.


De discussie leeft. Behoort landbouwgrond tot een 'natuurgebied dat opgeofferd wordt'? Zal de begraafplaats in geval van aanleg echt worden vervuild met medicijnresten en metalen? Of is dat een staaltje van vijandig neerzetten en negatief framen van het natuurbegraafplan?


Deze blogger was vanavond tot de pauze aanwezig op de bijeenkomst. Hij bespeurde totaal geen negativiteit of lelijk taalgebruik.


De boswachters Reiner Hartog en Bart Zwiers openden de avond, zie foto boven. Projectleider Maartje ter Steeg nam het stokje over, afbeelding links, en als derde spreker kwam Heilien Tonkens aan het woord over de uitwerking van de plannen, de ontwerpen en de voorwaarden voor de aanleg van een natuurbegraafplaats. Constant lag de klemtoon op: het gaat om de natuur en we gaan het samen doen. De hoge betrokkenheid bij Kardinge werd geroemd.


In november gaf de gemeente Hogeland groen licht richting Natuurmonumenten om planen uit te werken. De ontwerpthema's die spelen zijn: 


De natuur staat voorop.

Aandacht voor het uitzicht van omwonenden.

Komt er een verbindingsroute vanaf Zuidwolde naar het Beijumerbos?

Half open landschap wordt gewaardeerd.

Aandacht voor verkeersdrukte op de Oosterseweg te Zuidwolde.


Randvoorwaarden voor Kardinge Groeit in het gebied boven Beijum:


Vergroten van diversiteit en natuurontwikkeling.

Parkeergelegenheid bij de onlangs gekochte boerderij 't Ploatske aan d Oosterseweg.

Halfverharde plaatsen die het hele jaar door toegankelijk zijn.

30 van de 38 ha gekochte grond boven Beijum inrichten met een mogelijkheid tot natuurbegraven.

Delen van het gebied moeten verhoogd worden voor het begraven.


Tijdens de pauze konden de aanwezigen een enquête invullen. Deze blogger had tijdens zijn aanwezigheid stellig de indruk: of je nou voor of tegen de aanleg van een natuurbegraafplaats vlak boven Beijum bent, de uiterste zorgvuldigheid wordt in acht genomen. Iedereen mag meepraten, bezwaren inbrengen, zorgen.


De aanleg van een natuurbegraafplaats is een middel, geen doel op zich. Natuurmonumenten zal het niet in het hoofd halen om rucksichtslos plannen door te drukken waar geen draagvlak voor is. Dat kaatst altijd terug.


De blogger is neutraal, het mag doorgaan en het mag niet doorgaan, maar hij ziet de aanleg van nieuwe natuur boven Beijum wel gebeuren. 

Het Hogeland gaat er natuurlijk over, maar er zal rekening worden gehouden met wensen en zorgen van Beijumers.


Dat zal niet ten koste gaan van reeds bestaande natuur, zoals het Dagblad het een paar dagen geleden benoemde. Tot nu toe ligt er landbouwgrond. 

Voorzichtige persoonlijke conclusie....de wijk Beijum kon wel eens beter worden van natuur langs de zuidrand van de wijk, langs de oostkant en binnen afzienbare tijd ook nog eens langs de noordkant.


Opvallend, de aanwezigen hadden, aldus deze blogger, een gemiddelde leeftijd van + 50 jaar, en iedereen was wit. Amper/geen jongeren...allochtonen.


Afbeelding beneden, de uitgedeelde enquête.4 opmerkingen:

Anoniem zei

Ze hebben ook geen mogelijkheid gegeven om in een discussie te gaan. Ja na de pauze maar toen was iedereen verdeeld door de zaal. Hoop dat er wat moois komt maar dat kan toch ook zonder de graven. Scheelt veel ophogen en veel verkeer

Anoniem zei

Dank voor het verslag. Ja het bleef beschaafd gelukkig. Als de voortekenen niet bedriegen, dan krijgen we gelukkig geen nieuwe stenen wijk boven Beijum.

Kees Huizenga zei

Over landbouwgrond, natuurgrond en overheidssubsidies voor de overgang van landbouwgrond naar natuurgrond:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/03/landbouwgrond-omvormen-naar-natuurgrond-kan-interessant-zijn

Anoniem zei

Wat mooi als er een natuur begraafplaats gaat komen. Weer een stuk natuur erbij.