dinsdag 27 oktober 2020

GEEN ALTERNATIEVE VUILNISOPHAALRONDE DECEMBERHet zag er veelbelovend uit, het eerste bericht via een persoonlijk bericht opTwitter dat deze Beijumblogger van de gemeente Groningen kreeg n.a.v. zijn vraag of het in december maar bij een ophaalrondes blijft in sommige gedeeltes van Beijum. 

Zie het bericht van gisteren


Maar een ophaalronde voor huisvuil in sommige gedeeltes van Beijum, en wel op 11 december.

En zie de reactie links op de vraag of er geen ronde bij kan i.v.m. vervuiling van Beijum als er drie weken geen vuilnisronde gehouden gaat worden.
Klonk veelbelovend: wij zijn ook van mening dat hier een oplossing voor moet komen.

Maar dan, na wat intern telefonisch rondvragen. Zie afbeelding rechts, een extra ophaalronde gaat hem niet worden.

Dit is vooral vervelend voor mensen uit Beijum wiens afval op de vrijdag altijd wordt opgehaald. Op 11 december worden voor die bewoners de containers geleegd, twee weken later is het 1e Kerstdag, een week later Nieuwjaarsdag.

Deze blogger moet zich misschien niet met de logistiek van de gemeente Groningen bemoeien, maar in sommige gedeeltes van Beijum wordt het huisvuil op de dinsdagen opgehaald, in december op 8 en 22 december. Moet een paar extra heerden op deze laatste dinsdag meepakken een probleem zijn?

Han Borg reageert onder het bericht van gisteren als volgt: Idee voor een protestactie: degenen, van wie de grijze bak maar 1x geleegd wordt in december, kunnen op de dag waarop de geluksvogels wél hun bakken geleegd zien, hun bak naar dat deel van de wijk slepen. Dubbel zoveel werk voor de reinigingsmensen, helaas. Maar wel een teken dat we dit niet pikken. Of (maar dat is wat grover): zet de bak op de dag voor Kerst midden op straat, zodat het moeilijk wordt om door de wijk te rijden. Wél openingen laten voor hulpdiensten.

Geen opmerkingen: