donderdag 8 oktober 2020

MOTIE VOOR LAGERE VARIANT KORREWEGBRUG AANGENOMEN!


 Rijkswaterstaat wilde een 5,5 meter hoge brug. Maar het haalt bakzeil.

De 15.000 passanten (bij benadering) die dagelijks de Korrewegbrug overgaan zullen in de toekomst geen nieuwe 5.5 meter hoge gevaarte over hoeven te gaan.

Woensdagavond in de raad, de motie voor een lagere variant brug is aangenomen.
Zie het bericht van eergisteren

3 opmerkingen:

Martin zei

Waar heb je deze informatie vandaan? Voor zover ik weet heeft de gemeenteraad een motie aangenomen dat alle varianten op gelijke criteria beoordeeld moeten worden, (de appels en peren motie),maar Rijkswaterstaat heeft daar nog niet op gereageerd. Ik denk dat de bewonersvariant wat naïef is. De hele vaarweg Lemmer-Delfzijl is zo langzamerhand gereed gemaakt voor hogere schepen, alleen de Gerrit Krolbrug staat de ingebruikname daarvan nog in de weg. Rijkswaterstaat zal eerder de hele brug weghalen, zoals ze met de paddepoelsterbrug gedaan hebben, dan een nieuw knelpunt introduceren.

Kees Huizenga zei

Zie in dit verband:


https://www.rtvnoord.nl/nieuws/750292/Raad-Stad-mengt-zich-opnieuw-in-aanleg-nieuwe-Gerrit-Krolbrug


https://www.oogtv.nl/2020/10/motie-zo-laag-mogelijke-gerrit-krolbrug-unaniem-door-gemeenteraad-aangenomen/


https://www.oogtv.nl/2020/10/raadsfracties-willen-geen-hoge-gerrit-krolbrug/


Rijkswaterstaat dient in de praktijk primair de belangen van de scheepvaart. Als de gemeenteraad van Groningen niet akkoord gaat met een nieuwe Korrewegbrug van 5,5 meter hoog, dan kan Rijkswaterstaat als beheerder eenzijdig afzien van het bouwen van deze nieuwe verkeersverbinding. Wordt de huidige Korrewegbrug dan gesloopt? Komt er een nieuwe hoge brug in het verlengde van de Vinkenstraat? Ja. Wordt de gemeente klem gezet door Rijkswaterstaat als “Eigenmacht”? Zeer waarschijnlijk wel.Zie verder:

https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/aanpak/de-toekomst-van-de-busbaanbrug

(nov. 2017)


https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/actueel/negen-vragen-en-antwoorden-over-het-onderzoek-naar-een-nieuwe-brug-over-het-van-starkenborghkanaal

(dec. 2018)

Citaat vraag 6:

“6. Hoe zit het met de Gerrit Krol-brug?

De vervanging van de Gerrit Krol-brug staat de komende jaren op het programma. We gaan echter onderzoeken of het ontwerp van de Gerrit Krol-brug beter kan met minder middelen. In het huidige ontwerp krijgt de nieuwe Gerrit Krol-brug gescheiden rijbanen voor auto’s en fietsers. Komt er een nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal voor bussen, auto’s en fietsers, dan verliest de Gerrit Krol-brug haar huidige functie als gebiedsontsluitingsweg. Dat maakt een compacter ontwerp mogelijk en passend bij de ambitie om de Korreweg op termijn fietsvriendelijk in te richten.

We gaan er vooralsnog vanuit dat de Gerrit Krol-brug in 2021 is vervangen.”


Einde citaat.


Zie wat er is onlangs gebeurd met het weghalen van de Paddepoelsterbrug!

Kees Huizenga zei

Ik ga er niet vanuit dat de oude Korrewegbrug in 2021 vervangen zal worden. Vooralsnog zal deze Korrewegbrug niet worden gesloopt, gegeven de huidige verschillen van mening.

Heel belangrijk is dat de gemeente Groningen en de provincie Groningen eenparig gaan samenwerken om Rijkswaterstaat onder druk te zetten. Met verwijzing naar de standpunten van de bewonersorganisaties rondom de Korrewegbrug. De kennis en kunde van met name de Bewonersorganisatie De Hunze/Van Starkenborgh is hierbij essentieel.

De middenstukken van de twee fietsbruggen kunnen omhoog gezet worden (zie de huidige constructies). Bij een hoogte van 4 meter van de nieuwe Korrewegbrug moeten de aanlooproutes van deze fietsbruggen fors verlengd worden. Richting het oosten, met name richting de Ulgersmaweg, lijkt me dit erg moeilijk toe. Bijna onmogelijk.