donderdag 22 oktober 2020

ONDERTUSSEN IN DE HUNZE (193)"Weet je wat duur is? Het ophogen van de Korreweg, Heerdenpad en Ulgersmaweg met 2-3 meter. Zonder noodzaak want de brug zal even vaak opengaan als nu."

In de meest rustige wijken van Stad, De Hunze en Van Starkenborg, zijn ze strijdbaar. Denkt minister Cora van Nieuwenhuizen even de bewoners uit genoemde wijken, en daarbuiten, de hoogmoedige les te lezen?

Vasthouden aan de huidige doorvaarthoogte van de Gerrit Krolbrug in Groningen schept valse verwachtingen bij omwonenden en zorgt voor oponthoud en extra kosten bij de voorgenomen vervanging.

Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (van Infrastructuur en Waterstaat) aan het Groningse gemeentebestuur. Haar brief is een scherp schot voor de boeg voor de politieke discussie over de vernieuwing van de brug over het Van Starkenborghkanaal in de stad.

Staat sinds vandaag op de bewwoners-site BHS van onze westerburen.

De wijk(en) Hunze en Starkenborgh liggen het dichtst tegen de Korrewegbrug aan, een brug waar dagelijks ca 15.000 passanten  overheen gaan.

Foto boven is vanaf het grondgebied van De Hunze gemaakt, vlakbij het Wessel Gansfort College. Twee weken geleden nam de gemeenteraad een motie voor een lagere Korrewegbrug aan.

Zie verder de tweets beneden. Pittige taal. 'Zonder enige onderbouwing wordt onze bewonersvariant weggezet als 'te duur.'

Foto links, naast De Hunze en langs het Heerdenpad. Daar ligt een boom plat. En het is niet de eerste of de laatste.

Wat apart...er worden hier ook wel eens bomen kunstmatig koortsig behandeld. De ene boom krijgt een elite-behandeling, de ander krijgt een doodvonnis.

 

2 opmerkingen:

Kees Huizenga zei

Rijkswaterstaat (RWS) is “een Staat in de Staat”. Deze club heeft lak aan bewonersparticipatie en aan de mening van de gemeenteraad van Groningen.


Zie dit OOG-bericht van vandaag:

https://www.oogtv.nl/2020/10/minister-houdt-vast-aan-hoge-variant-gerrit-krolbrug/

Een voorbeeld van Hochheitsverwaltung. Bestuur vanuit de ivoren toren.


Minister Van Nieuwenhuizen is de lakei van RWS.

Chris zei

Je kunt niet overal bewonersparticipatie op loslaten. Dan komt er niets meer van de grond, de kosten zullen verder de pan uit rijzen en uiteindelijk ontstaat er door het gepolder ook nog eens een suboptimale oplossing waar niemand wat aan heeft.

Wat betreft de vervanging van deze brug staat al lang vast dat het enkel een hoge fietsbrug wordt. Een fatsoenlijke en verkeersveilige aansluiting op de Ulgersmaweg is met autoverkeer gewoon niet te realiseren. Een hoge brug, waarbij de fietsers veilig zijn en het scheepvaartverkeer ongehinderd kan door varen zal het worden.

Mocht de gemeenteraad dat anders willen, dan moet ze zelf de kosten daarvan maar dragen. Je zou bijvoorbeeld ook een mooie fietserstunnel kunnen aanleggen. Maar ja, het budget is al opgegaan aan de linkse speeltjes, zoals het forum, de verdiepte zuidelijke ringweg en dan moet er ook nog een nieuwe Oosterpoort komen.......

Dus dan houdt het op.