donderdag 13 november 2008

BEIJUMERS TEVREDENER OVER HUN EIGEN WIJK

Ik had het vorige onderwerp over de milieuvandalen amper een minuut op internet geplaatst of de brievenbus klepperde. Een brief van de gemeente Groningen waarin me werd gevraagd om mee te werken aan een internetenquête over leefbaarheid en veiligheid in de stad Groningen lag op de deurmat:
De gemeente Groningen wil graag met de inwoners de stad leefdbaar en veilig maken en houden. Uw mening is voor ons van groot belang, om gezamenlijk problemen op te lossen, beleid te maken en maatregelen te treffen. Daarom houdt de gemeente voor de zevende keer een groot onderzoek. Aan bijna zesduizend willekeurig gekozen burgers vragen we hun mening over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk en buurt. Voor het eerst vragen we de helft van de mensen de enquête op internet in te vullen.

Willem Hartholt is medewerker van het Bureau Onderzoek. Aan hem legde ik de vraag voor hoeveel Beijumers meedoen aan de enquête:" We voeren dit onderzoek om de twee jaar uit. Er komen wel eens nieuwe vragen bij maar in de kern zijn het steeds dezelfde vragen. Zo krijgen we een duidelijk beeld van de leefbaarheid en veiligheid in een wijk. Om toeval uit te sluiten ondervragen we ongeveer 5600 mensen in de hele stad over hun beleving van de directe leefomgeving. Het onderzoek is zorgvuldig en gebalanceerd opgezet, allerlei soorten mensen uit verschillende leeftijdscategorien doen mee, we willen uitspraken die gefundeerd zijn en een gemiddelde opinie over een wijk vertellen. We hebben Beijum verdeeld in Beijum-Oost en Beijum-West. Over heel Beijum doen ongeveer 500 mensen mee en ongeveer de helft daarvan hebben we telefonisch bereikt. We onderzoeken de leefbaarheid-en veiligheidsgevoelens van de mensen ook via internet omdat niet iedereen telefonisch is te bereiken."
Hoe ervaren de Beijumers hun eigen wijk de laatste jaren? "Uit het onderzoek van twee jaar geleden blijkt dat Beijumers een stuk tevredener zijn over hun wijk in vergelijking met de jaren daarvoor. Het slechte imago van Beijum is niet alleen voor Beijumers zelf een stuk minder geworden maar ook de mensen buiten Beijum zijn de wijk anders en positiever gaan beleven. Het wordt veel minder ervaren als een gedeelte van de stad waar je beter niet kunt wonen."

Geen opmerkingen: