zondag 9 november 2008

DE KAPVERGUNNING


In de woensdageditie van de Gezinsbode staan de gemeentelijke berichten. Behalve bouwaanvragen en andere gemeentelijke onderwerpen staat er ook een rijtje adressen van stadjers in waar een boom gekapt gaat worden. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren hangt dan vervolgens van een aantal factoren af. Ook hier aan de Bottemaheerd staat of stond een boom volgens de bewoners hinderlijk in de weg. Of het komt door overlast, onveiligheid of door andere factoren, bomen waarvan de stam dikker is dan 20 centimeter kunnen alleen met vergunning gekapt worden. Bij de beoordeling hiervan wordt gekeken naar, let op wat klinkt dat leuk, het boombelang en het verwijderingsbelang. Het boombelang, een prachtig woord. Het groenbelang zou eigenlijk ook een mooie term zijn voor de groenste wijk van de stad, de rechten van het groen.
Hoe het ook zij, je mag niet zomaar alles omhakken en daar is iets voor te zeggen. Kijk voor meer info over voorwaarden en beoordeling, aanvraagprocedures en meer op:

Geen opmerkingen: