vrijdag 14 november 2008

DE BOERDERIJ (vervolg)

Chaos is nog troef in de nieuwe Boerderij aan de Beijumerweg. Een wijsgeer zei ooit: de weg naar harmonie gaat via chaos. Dit gaat in elk geval hier ook op. Beneden zijn de vaklieden nog volop aan de gang en de zolder krijgt langzamerhand ook gestalte. Op weg naar een harmonieus complex in het Groene Hart van Beijum.

Geen opmerkingen: